Author Topic: ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  (Read 168 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาค
เอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี

โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยนายภวัต เลิศมุกดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นาย
อำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วย
งานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ
ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV
ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

สำหรับในที่ประชุมนายนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม ได้แจ้งในที่
ประชุมหลายเรื่อง โดยเริ่มการจัดงานร่วมน้ำใจ ประจำปี 2561 ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สำหรับเป็นรางวัล ในร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี ในงานประจำปีจังหวัดชลบุรี ส่วน
เรื่องต่อมาสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีเจริณพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัย
มงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่9 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือนตลอดปี 2561 และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561 ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมตามวัดต่างๆ ใกล้บ้าน จากนั้นสำนัก
งาน กศน. จังหวัดชลบุรี ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ส่วนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเมืองพัทยา และปราสาทสัจจธรรม
จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ เสด็จไปรอบเมืองพัทยา ในวันที่ 13 เมษาบน 2561 เพื่อให้ประชาชน
สรงน้ำสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี จัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินทุกในการจัดสร้างตึก

โดยการจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล CPF SEA RUN 2018 และ การจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล โดยจัดงาน
ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ในที่ประชุมได้แจ้งในประชุมทราบเรื่องการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เริ่มที่ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร
เป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นายบรรเทา ดวงนภา เป็นพัฒนาการจังหวัดชลบุรี นายประพาส จำเขียน เป็นผู้
อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนจังหวัดชลบุรี นายฤทธา สังขศิลา เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชนบ้านบึง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ