Author Topic: ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด  (Read 164 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด
         
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม
คณะกรรมการจัดพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลา
กลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
         
จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดประกอบพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรและพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
       
สำหรับกำหนดการพิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัดชลบุรี ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีมาพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) วางพวง
มาลัย จากนั้นประธานพิธีมายังโต๊ะเครื่องบวงสรวงหน้าพระมารุมาศจำลอง จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นพราหมษ์ อ่านโองการบวงสรวงจบแล้ว
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยมีพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นอันเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร
และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปประดิษฐาน ณ รถยนต์เพื่อนำไปประดิษ
ฐานที่พระอุโบสถวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ