Author Topic: รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชน  (Read 212 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่
     
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดชลบุรี
       
ตามที่จังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่
28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัย
ของประชาชนในช่วงเทศกาลบปีใหม่ มีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการในการสร้างความ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็ด (Admit)
         
จังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นหัวหน้า
คณะทำงาน และในวันนี้ นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะออกตรวจ
เยี่ยมจุดร่วมและจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี , อำเภอพานทอง , อำเภอพนัสนิคม ,
และ อำเภอบ้านบึง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติด้วยจิตสำนึกที่ดีโดยไม่ต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดมาบังคับ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ