Author Topic: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเกาะฝูงลีเมอร์หางแหวนแห่งเกาะมาดากัสการ์  (Read 215 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเกาะฝูงลีเมอร์หางแหวนแห่งเกาะมาดากัสการ์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเกาะฝูงลีเมอร์หางแหวนแห่งเกาะมาดากัสการ์ใหม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ช่วงปีใหม่
         
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำสื่อมวลชนชมกิจกรรม
“Lemur Return” ซึ่งเป็นการกลับมาอีกครั้งของ ฝูงลีเมอร์หางแหวนแห่งเกาะมาดากัสการ์ ที่ได้รับความนิยม หลังจาก
ปิดปรับปรุงพื้นที่ไปเป็นเวลากว่า 6 เดือน โดยได้เพิ่มเติมส่วนสำคัญ คือเรื่องความปลอดภัยในการชมของนักท่องเที่ยว
จำลองส่วนแสดงที่ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม มีการสร้างต้นเบาบับ (Baobab)
ต้นไม้ ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเกาะมาดากัสการ์ เป็นที่อยู่ของลีเมอร์ และเพิ่มความเป็นอิสระของลีเมอร์ โดยจัดแต่งภูมิทัศน์
บนเกาะให้มีต้นไม้ กิ่งไม้ สะพานเชือก เพื่อให้ลีเมอร์ปีนป่ายไปทั่วเกาะ ตามพฤติกรรมธรรมชาติ   ซึ่งบนเกาะกลาง
น้ำนักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหาร และถ่ายรูปคู่กับลีเมอร์หางแหวนได้อย่างใกล้ชิด พร้อมได้เรียนรู้ถึงชีวิตความเป็น
อยู่ของลีเมอร์หางแหวน ประสบการณ์ใหม่ที่หาได้จากที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เท่านั้น
         
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการนำงานอนุรักษ์สัตว์ป่า
นอกถิ่นอาศัย มาผนวกกับการสร้างจิตสำนึกในการเรียนรู้ชีวิตสัตว์ที่มาจากต่างถิ่น ทั้งนี้ ลีเมอร์หางแหวน เป็นส่วนหนึ่ง
ของสัตว์ป่า ที่มีความพิเศษเป็นการเฉพาะ พบได้ที่ หมู่เกาะมาดากัสการ์ เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก กลางมหา
สมุทรอินเดียเท่านั้น ซึ่งมีสัตว์และพรรณไม้แปลกๆ มากมาย แต่เป็นที่น่าห่วงใยคือ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเหล่านั้นกำลังจะ
สูญพันธ์ จากธรรมชาติ ดังนั้นการจัดกิจกรรม Lemur Return นอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส
ประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยวสวนสัตว์แล้ว ท่านที่ได้รับสิทธิ์ให้ขึ้นเกาะลีเมอร์ ยังจะได้มีส่วนร่วมสบทบทุนสนับสนุน
กองทุน MFG (Madagascar Fauna and Flora Group) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อนำดอกผลไปช่วยเหลืองานด้านการอนุรักษ์
ในเกาะมาดากัสการ์ โดยเกาะลีเมอร์แห่งนี้ จะเปิดให้ผู้สนใจ ล่องแพไปขึ้นเกาะเพื่อพบกับฝูงลีเมอร์หางแหวนจำนวน 15 ตัว
เป็นเพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 6 ตัว โดยท่านสามารถถ่ายภาพและให้อาหารอย่างใกล้ชิด ปลอดภัย พร้อมสาระความรู้จาก
Zoo Keeper ผู้มีประสบการณ์ตลอดโปรแกรม
         
ในเทศกาลปีใหม่นี้ ขอเชิญทุกท่านมาพบกับประสบการณ์สุดพิเศษ และความน่ารักของลีเมอร์หางแหวน ที่สวนสัตว์เปิด
เขาเขียว บริเวณส่วนแสดงสัตว์แอฟริกา จองสิทธิ์ในการเข้าชม ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3831-8444
www.kkopenzoo.com ซึ่งแต่ละวันจะมีการจำกัดจำนวนของผู้มีสิทธิ์ ขึ้นเกาะลีเมอร์วันละไม่เกิน 100 ท่าน เท่านั้น
         
สำหรับลีเมอร์หางปล้อง หรือลีเมอร์หางแหวน (Ring-tailed Lemur) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Lemur catta วงศ์ Lemuridae
ลักษณะทั่วไป ลีเมอร์หางปล้องเป็นใน Older Primates มีขนสีเทา ลักษณะเด่นอยู่ที่หางยาวฟูมีสีดำคาดเป็นปล้องๆ ตั้งแต่
โคนหางจนถึงปลายหาง ปีนต้นไม้เก่ง และว่องไว สามารถกระโดดจากกิ่งหนึ่งไปยังกิ่งหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ขนาดลำตัวเมื่อโต
เต็มวัยประมาณ 46 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 5.5 กก. หางยาวประมาณ 56 เซนติเมตร ซึ่งยาวกว่าลำตัว
           
ลีเมอร์หางแหวนอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ 25 ตัว ถิ่นอาศัย พบอาศัยอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ในเกาะมาดากัสการ์
ทวีปแอฟริกา โดยลักษณะของพื้นที่อาศัยเป็นป่าผลัดใบ มีหญ้าปกคลุมพื้นล่าง หรือบริเวณป่าชายฝั่งแม่น้ำ ลีเมอร์ชนิดนี้จะ
อาศัยในพื้นที่ๆ สูงกว่าลีเมอร์ชนิดอื่นๆ กินผลไม้ และยอดไม้เป็นอาหาร โดยเฉพาะมะขามเป็นอาหารโปรด อาหารอื่นๆ ได้แก่
ยอดไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ รวมถึงยางไม้บางชนิดด้วย นอกจากนั้น ยังกินแมลง ไส้เดือน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิด
ด้วย สอบถามรายละเอียดโทร 038-318444 หรือ www.kkopenzoo.com

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ