Author Topic: จังหวัดชลบุรีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการสร้างรอบพระเมรุมาศจำลอง  (Read 225 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
จังหวัดชลบุรีผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการสร้างรอบพระเมรุมาศจำลอง
         
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทย เขต 9 ตรวจติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้
สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
           
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 9 พร้อมด้วย นายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง พระจิตกาธาน
(หมายถึง เชิงตะกอน หรือฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพ เป็นคำที่ใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดินและพระ
บรมวงศานุวงศ์)  และการจัดสวนโดยรอบพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งในขณะนี้การจัดสร้างพระเมรุมาศ
จำลอง และการจัดสวนโดยพระเมรุมาศ ได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
           
นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 9 เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาดูการ
จัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง ซึ่งจังหวัดชลบุรี ถือว่ามีความพร้อมมาก และจัดสถานที่สมพระเกียรติ
รวมทั้งได้สอบถามในเรื่องการดำเนินการต่าง ๆ พร้อมหมด ก็ยังมีบางอำเภอซึ่งจะต้องเร่งรัด และ
การมีดูเรื่องของรูปแบบของพระเมรุมาศจำลองก็ดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างจิตกาธาน หรือ
ที่วางดอกไม้จันทน์ ต้องสร้างให้ตรงกัน รวมทั้งในเรื่องของการดูแลประชาชนที่จะมาถวายดอกไม้
จันทน์ ในวันที่ 26 ด้วย ส่วนใหญ่เป็นที่พอใจ อยากให้ทางจังหวัดทำไปด้วยความเรียบร้อย และ
สมพระเกียรติจริง ๆ ส่วนประชาชนที่อยู่ตามอำเภอ ก็ได้จัดสถานที่ไว้แล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นที่วัด และ
ประชาชนก็ไม่ต้องเดินทางไปที่ กทม. ถึงแม้ที่ กทม. จะมีสถานที่ถึง 7-8 จุดก็ตาม ก็อาจจะไม่สะดวก
สบาย เหมือนที่อยู่ที่บ้าน การแสดงความจงรักภักดีแสดงที่ไหนก็ได้ มันอยู่ที่หัวใจของเรา และก็เชื่อ
มั่นในน้ำใจคนไทย มีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
           
ส่วนทางด้าน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การเตรียมการต่าง ๆ มี
คณะทำงานร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งก็ได้เตรียมการในเรื่องของการที่จะจัดงานให้สมพระเกียรติ ในการตก
แต่งสถานที่ ในการดูแลพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งจังหวัดชลบุรี
ได้เตรียมการไว้แล้วทุกภาคส่วน มีการแบ่งงาน มีการออกคำสั่ง ในทุก ๆ เรื่อง เพราะฉะนั้นประชาชน
สามารถเดินทางมาได้อย่างสบายใจ ในส่วนของภาคประชาชนจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ขอเชิญชวนพี่น้องที่มีภูมิลำเนาอยู่ใกล้บริเวณอำเภอเมือง มาที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ที่จอดรถ เนื่องจากมีพี่น้องประชาชนมาเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้นทางตำรวจมีผังการจราจร ที่จอดรถ
ให้มาจอดที่บริเวณสนามกีฬา หรือบริเวณศาลารวมใจชน และมีรถรับส่งพี่น้องประชาชนเข้ามาในบริเวณพิธี
ซึ่งในพิธีเรามีทั้งอาหาร น้ำดื่ม ที่พักคอยต่าง ๆ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ อยากเห็น
บรรยากาศตรงนี้เต็มไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนจิตอาสาในแต่ละด้าน ได้เข้ามาทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ซึ่ง
ในแต่ละด้านจะมีคนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยแนะนำจิตอาสา และให้ปฏิบัติตาม เพื่อ
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจิตอาสาของอำเภอเมืองมีอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันกว่าคน ซึ่งคิดว่าทุกคนจะมา
ร่วมงาน สำหรับพี่น้องประชาชนก็ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ สุภาพสตรีก็ควรจะเป็นกะโปรง หรือเป็น
ผ้าซิ่น แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากประชาชนท่านใดมีความจำเป็นจริง ๆ จะสวมกางเกงมา ทางจังหวัดจะ
เตรียมผ้าเอาไว้ให้บางส่วน เพราะฉะนั้นขอความกรุณาทุกท่านว่างานนี้เราจะต้องทำให้สมพระเกียรติ
เพราะฉะนั้นการแต่งกาย ก็ขอให้สุภาพเรียบร้อย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ