Author Topic: อำเภอพนัสนิคม จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ  (Read 216 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
อำเภอพนัสนิคม จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานมอบสิ่งของ
พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้จิตอาสาเฉพาะกิจ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบไปด้วย
หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน และบัตรจิตอาสานำไปมอบให้กับประชาชนที่สมัครเป็นจิต
อาสาเฉพาะกิจ

หลังรับสิ่งของแล้ว ทางอำเภอพนัสนิคม ได้จัดตั้งหัวหน้าทีมจิตอาสาด้านต่างๆ พร้อมดำเนินการวางแผนการ
มอบหมายงาน จิตอาสาเฉพาะด้าน พร้อมหาช่องทางในการสื่อสาร เพื่อจะสามารถแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับจิตอาสาฯแต่ละประเภท อาทิ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้สร้าง Line กลุ่ม จิตอาสา
ด้านประชาสัมพันธ์อำเภอพนัสนิคมโดยมีนายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้ให้ความรู้ด้านต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจกลุ่มจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับเชิญชวนกลุ่มจิตอาสาเข้ามาในกลุ่ม เพื่อเป็น
ช่องทางที่สะดวกในติดต่อสื่อสารต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ