Author Topic: อำเภอเมืองชลบุรี จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ  (Read 204 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
อำเภอเมืองชลบุรี จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นาย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จิตอาสาเฉพาะกิจ

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบไปด้วย หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน และบัตรจิตอาสา
นำไปมอบให้กับประชาชนที่สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ

หลังรับสิ่งของแล้ว ทางอำเภอเมืองชลบุรี ได้จัดตั้งหัวหน้าทีมจิตอาสาด้านต่างๆ พร้อมดำเนินการวางแผนการ
มอบหมายงาน จิตอาสาเฉพาะด้าน พร้อมหาช่องทางในการสื่อสาร เพื่อจะสามารถแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับจิตอาสาฯแต่ละประเภท อาทิ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้สร้าง Line กลุ่ม จิตอาสา
ด้านประชาสัมพันธ์อำเภอเมือง และรวบรวมผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาในกลุ่ม เพื่อ
เป็นช่องทางที่สะดวกในติดต่อสื่อสารต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ