Author Topic: ชลบุรี จัดพิธี 100 ปี ธงชาติไทย  (Read 190 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ชลบุรี จัดพิธี 100 ปี ธงชาติไทย
« on: ตุลาคม 09, 2017, 03:19:00 PM »
ชลบุรี จัดพิธี 100 ปี ธงชาติไทย
       
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเคารบธงชาติไทย เนื่องในโอกาส
ครบครอบ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจคนไทยทั้งชาติ

ณ บริเวณหน้าศาลากลางธงชาติไทย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
       
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
(Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุด
ราชการ รวมทั้งกำหนดมีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ของคนชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6)
ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย
     
และในวันนี้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัตเลิศมุกดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดชลบุรี ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเคารบธงชาติ เนื่องในโอกาสครบ
รอบ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ (2460 – 2560)

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ