Author Topic: ตำรวจ ภาค2 จัดโครงการดาวเรืองบานสะพรั่ง น้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ  (Read 199 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ตำรวจ ภาค2 จัดโครงการดาวเรืองบานสะพรั่ง น้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ
     
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
เป็นประธานเปิดโครงการดาวเรืองบานสะพรั่ง พลังใจตำรวจภูธรภาค 2 น้อมระลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธร
ภาค 2 จังหวัดชลบุรี
   
ตามที่ได้มีหมายกำหนดากรจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมได้รับเชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมประดับสถานที่ราชการ บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือด้วยดอกดาวเรื่อง
ในช่วงพระราชพีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็น
ดอกไม้สีเหลืองและเป็นสีวันพระราชสมภพ โดยให้ดอกดาวเรืองบานสะพรั่งพร้อมกันทั่งประเทศระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560
     
ในการนี้ ตำรวจภูธรภาค 2 ได้จัดทำโครงการ “ดาวเรืองบานสะพรั่ง พลังใจตำรวจภูธรภาค2 น้อมระลึก
พระมหากรุณาธิคุณ” เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค2
มีส่วนร่วมกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย
     
พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กล่าวต่อไปอีกว่า ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า
ถ่ายภาพดอกดาวเรืองที่กำลังบานสะพรั่งอยู่ขณะได้ทุกที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2
จังหวัดชลบุรี ในวันตามเวลาราชการ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ