Author Topic: จังหวัดชลบุรีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ  (Read 216 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
จังหวัดชลบุรีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ

จังหวัดชลบุรีจัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัด เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศ
ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
อัญเชิญดอกไม้จันทน์ เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
       
ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยให้จังหวัดและอำเภอดำเนินการ
จัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดจังหวัดละ 1 ช่อ ส่งให้กระทรวง
มหาดไทย เพื่อรวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระ
ราชพิธีต่อไป
     
สำหรับจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมได้จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ
เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนอำเภอต่างๆ ได้ส่งมอบเพื่อนำไปใช้ในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560

โดยมีพระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสสโร) เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทราราม (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
     
ส่วนในพิธีการ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวาย
ราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช นายอำเภอทุกอำเภอ
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ แล้วเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอวางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
และประธานวางช่อดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนา
ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตั้งจิตอธิษฐาน
เป็นเวลา 89 วินาที

ต่อจากนั้นประธานในพิธีและผู้เกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กราบลาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จพิธี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ