Author Topic: ผู้ว่าชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย  (Read 227 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ผู้ว่าชลบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง และน้ำได้ไหล
เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักในพื้นที่ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี โดยมีนายกเทศบาลอ่างศิลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลอ่างศิลา ให้การต้อนรับคณะ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยพันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง พันเอก
(พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) สำนัก
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมือง หลังฝนที่ตกลง
มาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ทำให้น้ำท่วมขังหลายจุดในพื้นที่ลุ่ม ทำให้ประชาชนสัญจรไปมา
อย่างลำบาก อีกทั้งน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักในพื้นที่
ตำบลเสม็ด ส่งผลให้ยานยนต์ต่างๆ ไม่สามารถวิ่งผ่านไปมาได้ นอกจากนี้น้ำยังไหลเอ่อเข้าท่วมขังบ้าน
เรือนประชาชน ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานประกอบการ ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากข้าวของ เครื่อง
ใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยสาเหตุเชื่อว่าน่าจะมาจากขยะมูลฝอยอุด
ตันท่อระบายน้ำ หรือการถมที่ปลูกสร้างบ้านที่อยู่อาศัยทับเส้นทางระบายน้ำ ทำให้การระบายน้ำไม่ทัน
และในขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้สั่งการให้เทศบาลตำบลเสม็ด นำเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออก
และให้จัดหาสถานที่อพยพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไปพักพิงอยู่ชั่วคราวจกกว่าน้ำจะลด
และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับผู้ที่ประสบภัย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้น

ซึ่งหลังจากสำรวจเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในขณะนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูฝน ฝนก็ยังคงตกลง
มาอยู่อย่างต่อเนื่อง และได้สั่งการให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอำเภอ ให้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังในการ
ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และกำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
อย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในที่ราบลุ่มริมน้ำที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลเตรียมตัว
และเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลันจากน้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจากฝนที่ตกหนักอย่าง
ใกล้ชิดด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ