Author Topic: มทบ.14 จัดพิธีเททอง การจัดสร้างพระเครื่องพระบุชา  (Read 190 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
มทบ.14 จัดพิธีเททอง การจัดสร้างพระเครื่องพระบุชา
     
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีพลีมวลสารเททองนำฤกษ์ การจัดสร้างพระเครื่องพระบูชา หลวงพ่อโสธร “รุ่น 1 ศตวรรษ”
ณ บริเวณหน้าอาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ตามที่มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี โดยพลตรี ยุทธชัย เทียรทอง ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 14 ได้จัดสร้าง พระเครื่องพระบูชา หลวงพ่อพุทธโสธร “รุ่น 1 ศตวรรษ” เพื่อให้พุทธศา
สนิกชนผู้มีจิตศรัทธา บูชาไว้เป็นสิริมงคลและเสริมบารมีแกตนเอง และจัดหารายได้นำไปประกอบ
สาธารณกุศลที่สำคัญ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ค่ายนวมินทราชินีเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ แก่กำลังพลของหน่วยทหารภายในค่ายนวมินทราชินี
และครอบครัว รวมถึงพี่น้องประชาชน ในชุมชนรอบค่ายนวมินทราชินี และประชาชนทั่วไป การจัด
ซื้ออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง
สนับสนุนกองทุนมูลนิธิ โรงเรียนกอทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี เพื่อพัฒนาการศึกษา
และช่วยเหลือนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และพัฒนาพุทธสถาน มณฑลทหารบกที่14 เพื่อให้เป็นสถานที่
ประกอบศาสนกิจของกำลังพลและประชาชนอีกด้วย

สำหรับการจัดสร้างพระเครื่องพระบูชา หลวงพ่อพุทธโสธร “รุ่น 1 ศตวรรษ” ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ได้ประกอบพิธีเททองนำฤกษ์ พระบูชาหลวงพ่อโสธร รุ่น 1 ศตวรรษ เป็นพระบูชาขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว
จำนวน 16 องค์ และพระบูชาขนาดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว จำนวน 16 องค์ รวมทั้งสิ้น 32 องค์
โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้ได้นิมนต์พระ
เถราจารย์ผู้เปี่ยมบารมีธรรมแห่งยุค ร่วมนั่งปรกอธิฐานจิต เพื่อให้พิธีเกิดความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ จำนวน
5 รูป ได้แก่ พระครูวิบูลย์ธรรมกิจ (หลวงปู่บัวเกตุ) วัดป่าบางกึ๊ด จังหวัดเชียงใหม่ ท่านก๋งเตื่อง วัดคลองจาก
จังหวัดตราด หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดมาบลำบิด พระเทพสุทธาจารย์ (เจ้าคุณอนันต์) วัดเขาบางทราย และ
หลวงพ่อส่วน วัดหนองคล้า จังหวัดชลบุรี

ขอเชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์ สั่งจองไว้บูชา หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือสั่งจองได้ที่สถานีวิทยุ มทบ.14 ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบางทราย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทรศัพท์
หมายเลข 038 – 272036 และ 084 – 5380189 หรือ ศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ