Author Topic: พสกนิกรชาวชลบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  (Read 188 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
พสกนิกรชาวชลบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

พสกนิกรชาวชลบุรี ร่วมกันทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ จำนวนมาก
     
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย
นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คณะกาชาดจังหวัด และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์
     
เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 86 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่9 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ที่ทรงประกอบพระราชกรณีย
กิจมากมายในการช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพพิเศษ ซึ่งเป็นการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ หรือพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ท่านในเรื่องของการการแลรักษา
สภาพแวดล้อม และการปลูกป่าเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
     
สำหรับสิ่งของที่ประชาชนใส่บาตรในวันนี้ คณะสงฆ์จะนำไปถวายแด่พระภิษุสงฆ์ที่อาพาสต่างโรงพยาบาลต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี อีกส่วนนำไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียงต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ ?