Author Topic: ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)  (Read 202 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)

ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย)

(3 ก.ค. 60) พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอภิชาติ วีรปาล รองนายก
เมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้(แหลมบาลีฮาย)โดยมีนายสุนทร สมประมัย รักษาการผู้อำนวยการสำนัก
การช่าง นายณัฐพงศ์ แสนทวีสุข หัวหน้าหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง นายศรศักดิ์ ปาระ หัวหน้าควบคุม
งาน บริษัท บี.เอส แอนด์ บี.เอส พัทยา จำกัด (บริษัทผู้รับจ้าง)

และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
เหมาะสมกับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว พร้อมทั้งรองรับการจัดงานมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 นี้