Author Topic: ชลบุรี จัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  (Read 92 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2985
    • Email
ชลบุรี จัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ชลบุรี จัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
     
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลตุลาการ รัฐวิสาหกิจ
นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนทุกหมู่ ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
       
สำหรับกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ที่ได้มีพระมหากรุณาธิคุณกับพสกนิกรชาวไทยเสมอมา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ