Author Topic: ทุกภาคส่วนประชุมเตรียมความพร้อม มหกรรมสวนสนามทางเรือ (ภาพประกอบ 11 ภาพ)  (Read 206 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3003
    • Email
ทุกภาคส่วนประชุมเตรียมความพร้อม มหกรรมสวนสนามทางเรือ (ภาพประกอบ 11 ภาพ)

ทุกภาคส่วนประชุมเตรียมความพร้อม มหกรรมสวนสนามทางเรือ

ทุกภาคส่วนประชุมเตรียมความพร้อมวางแผนการรักษาความปลอดภัย
ทั้งทางบกและทางทะเลเพื่อรองรับ"มหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ”

ที่จะจัดขึ้น ณ เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 60 นี้

(29 มิ.ย. 60) นาวาเอกประภาส สุดขาว ผู้อำนวยการกองยุทธการและข่าว ฐานทัพเรือสัตหีบ
พร้อมด้วยนาวาเอก ศิลป์สมุจจ์ ปัญจะ ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองเรือยุทธการ เป็นประธาน
การประชุมเพื่อวางแผนด้านการรักษาความปลอดภัย ในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี อาเซียน โดยมีนางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษา
การแทนหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาพัทยา พันเอกสมศักดิ์ ตั้งดำรงธรรม รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 14 ผู้แทนจาก สภ.เมือง
พัทยา ตร.ท่องเที่ยว หัวหน้าชุดเฉพาะกิจอำเภอบางละมุง คณะทำงานเตรียมการรักษาความปลอดภัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมทัพพระยา

ด้วยฐานทัพเรือสัตหีบได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือให้ดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยใน
การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี อาเซียน ที่จะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2560 ในพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ซึ่งในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 มีพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสการครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งอาเซียน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และนอกจากนี้
ยังมีผู้บัญชาการทหารเรือของประเทศในอาเซียน และนอกอาเซียน จำนวน 40 กว่าประเทศ เดินทาง
มาเข้าร่วมมหกรรมทางเรือนานาชาติ ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เมืองพัทยาพร้อมด้วยฐานทัพเรือสัตหีบ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วม
กันหารือแนวทางวางแผนการดำเนินรักษาความปลอดภัย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอให้มีการปิดพื้นที่
บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ตั้งเวลา 06.00 น.- 12.00 น.

และปิดการจราจรบริเวณชายหาดพัทยา ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป ทั้งนี้ในประชุมยังไม่ได้มีมติที่ประชุม
สรุปเรื่องเวลา ปิดท่าเรือฯ และปิดถนน ที่แน่ชัด โดยทางกองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องจะนัดหมายประชุมย่อยเพื่อกำหนดเวลาเปิด - ปิด ที่แน่นอนต่อไป