Author Topic: รมต.กอบกาญจน์ฯร่วมลุยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดเมืองพัทยา.  (Read 85 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2985
    • Email
รมต.กอบกาญจน์ฯร่วมลุยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดเมืองพัทยา.

รัฐบาลหนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดเมืองพัทยา. รมต.กอบกาญจน์ฯร่วมลุย...
ปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเก็บขยะ พลิกคืนธรรมชาติเสริมเสน่ห์ให้นักท่องเที่ยวมากขึ้น..!!!

(24 มิ.ย. 60) นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยา ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
บริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ประจำปีงบประมาณ 2560

โดยมีนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัด
เมืองพัทยา สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ
ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมกันเก็บขยะชายหาด อย่างพร้อมเพรียง พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์.
โฆษกเมืองพัทยา กล่าวเสริมว่า ตามที่ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะ
ผู้บริหารทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจปรับการปฏิบัติการให้เมืองพัทยามีภาพลักษณ์เป็นเมืองท่องเที่ยว
ระดับโลก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจการท่อง
เที่ยวของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุ จึง ได้มีการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนทั้งภาค
รัฐและเอกชนมาโดยตลอด.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริหารราชการแก่เมืองท่องเที่ยว
มาโดยตลอดและร่วมปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง นับเป็นความปลาบปลื้มใจแก่ชาวเมืองพัทยา
เป็นอย่างมาก และมั่นใจว่าเมืองพัทยาจะมีเสน่ห์มากขึ้นดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามามาก
กว่าปีก่อนๆ จึงขอให้ทุกฝ่ายผนึกกำลังกันทำงาน จะสามารถประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่รัฐบาลวาง
ไว้แน่นอน

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายสมประสงค์  โภชน์พันธุ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว