Author Topic: เมืองพัทยาผ่อนผันการขนย้ายอุปกรณ์ร่มเตียงพร้อมปรับปรุงชายหาด  (Read 89 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2985
    • Email
เมืองพัทยาผ่อนผันการขนย้ายอุปกรณ์ร่มเตียงเป็นโซนๆ พร้อมระดมกำลังผู้ประกอบการ
ทำความสะอาด ปรับหน้าทรายชายหาดให้สวยงาม

(26 มิ.ย. 60) ผู้แทนผู้ประกอบการร่มเตียง ชายหาดพัทยาและจอมเทียน นำโดยนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์
ในฐานะรองประธานศูนย์ยุติธรรมเมืองพัทยา เข้าพบ พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร รองนายกเมืองพัทยา
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางผ่อนผันการขนย้ายอุปกรณ์ร่มเตียงโดยกำหนดเป็นโซนๆ จำนวน 6 โซน
พร้อมระดมพลผู้ประกอบการแต่ละโซนร่วมกันบูรณาการทำความสะอาดชายหาดทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี
ในระยะเวลา 6 สัปดาห์นี้

ซึ่งการหารือครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย นายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้า
ฝ่ายเทศกิจเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการร่มการเตียงชายหาดพัทยา -
จอมเทียน เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ตามที่ได้มติกำหนดจัดระเบียบชายหาดพัทยา - ชายหาดจอมเทียน ให้หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธและ
พฤหัส ระยะ 2 เดือนนี้ เพื่อปรับหน้าทรายชายหาด ให้มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ สะอาดสดใสดังเดิม
ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานอีก 6 สัปดาห์ ที่เหลือ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จึงได้กำหนดแนวทางการลงพื้นที่ทำความสะอาดชายหาดรูปแบบใหม่โดยแบ่งโซนลงพื้นที่เป็น
จำนวน 6 โซน คือ

โซนที่ 1 สัปดาห์ที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณ โค้งดงตาล ถึง หน้าร้านครัวเซิร์ฟ (ซอย 7)

โซนที่ 2 สัปดาห์ที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณ จอมเทียนซอย 7 ถึง จอมเทียนซอย 11

โซนที่ 3 สัปดาห์ที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณ จอมเทียนซอย 11 ถึง สุดเขตจอมเทียน

โซนที่ 4 สัปดาห์ที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณโค้งโรงแรมดุสิต ธานี ถึง แยกพัทยากลาง

โซนที่ 5 สัปดาห์ที่ 2 - 3 สิงหาคม 2560 เริ่มตั้งแต่บริเวณ แยกพัทยากลาง ถึง วอล์คกิ้งสตรีทพัทยา

โซนที่ 6 สัปดาห์ที่ 9 - 10 สิงหาคม 2560 บริเวณเขตปลอด (จอมเทียน)

ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานมีการกำหนดพื้นที่การทำสะอาดที่ชัดเจน สะดวกต่อการขนย้ายเครื่องจักร
พร้อมทั้งระดมกำลังจากผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ของแต่ละโซนที่กำหนดไว้ ร่วมกันคนละไม้คนละมือ เก็บ
กวาดทรายชายหาด เพื่อบรรเทาการใช้งานเครื่องจักร รถร่อนทราย โดยการบูรณาการร่วมกันทำความสะอาด
ชายหาดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คืนความเป็นธรรมชาติให้มีหาดทรายขาว ใส สวยงาม มีมาตรฐาน
สากลต่อไป...

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายอภิรักษ์ เพ็งกลา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว