Author Topic: มพย.บูรณาการร่วมกับ สภ.พัทยา จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ  (Read 95 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2985
    • Email
มพย.บูรณาการร่วมกับ สภ.พัทยา จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ

มพย.บูรณาการร่วมกับ สภ.พัทยา จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมสร้างเครือข่ายดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
เมืองพัทยา

(23 มิ.ย. 60) พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
อบรมผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีนายธีรศักดิ์ จตุพงษ์ ผู้อำนวย
การส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ซึ่งมีนายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ ปลัดอำเภอบางละมุง
พันตำรวจโทสุวัตน์ โชติช่วง สว.จร.สภ.เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่กองร้อยรักษาความสงบ อำเภอ
บางละมุง แขกผู้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอบรมฯ โดยมีผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่เมือง
พัทยา จำนวน 1,200 คน เข้ารับการอบรมฯ ครั้งนี้ ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล)

เมืองพัทยา เป็นบ้าน เป็นห้องทำงาน เป็นสถานที่พักผ่อน เป็นแหล่งประกอบอาชีพสำหรับประชาชน
ทั่วไป แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาปีละกว่า 10 ล้านคน สร้างรายได้ให้
กับพี่น้อง ประชาชนในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานสาธารณะ
ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักท่องเที่ยวมากที่สุดในการเดินทาง เกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ที่พัก และการให้บริการรับ – ส่ง นักท่องเที่ยวไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยในราคาค่าโดยสารที่เป็นธรรม
ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในเมืองท่องเที่ยว ที่รัฐบาลให้ความสำคัญจึงได้ดำเนินการจัดระเบียบขึ้น
ทะเบียน จัดสถานที่ตั้งวิน จัดทำเสื้อวิน และแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากสังคม เพื่อให้ประชาชน
สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้แก่ครอบครัว ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และคำนึงความปลอดภัย
ในการให้บริการรับส่งนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นธรรม

ประกอบกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน เกิดเหตุร้ายขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย
ซึ่งสร้างความตระหนกให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจเดินทางไปพักผ่อน เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัย
สำคัญที่สุด เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งทุกภาคส่วนในพื้นที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันสอดส่อง
เป็นหู เป็นตา ดูแลป้องกันมิให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ ด้วยการเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุ แจ้งข่าว เบาะแสต่างๆ
ดังนั้นเมืองพัทยาจึงได้จัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ มีความรู้ด้านการให้บริการที่ดี
การรักษาวินัยจราจร การไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เพื่อลดปัญหาเรื่องร้องเรียนนักท่องเที่ยวถูกเอา
เปรียบจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ พร้อมทั้งร่วมกันสร้างเครือข่ายในการดูแลความปลอดภัยสอดส่อง
ดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา ด้วยความสุภาพ ปลอดภัย และเป็นธรรมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

*********************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายปฏิวัติ อารีย์รัตนพิทักษ์
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว