Author Topic: สานพลัง ประชารัฐ “Amazing Thai Host” นำร่อง 4 จังหวัดภาคตะวันออก  (Read 90 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2985
    • Email
สานพลัง ประชารัฐ “Amazing Thai Host” นำร่อง 4 จังหวัดภาคตะวันออก

สานพลัง ประชารัฐ “Amazing Thai Host” นำร่อง 4 จังหวัดภาคตะวันออก
เป็นเจ้าบ้านที่ดี...ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

(22 มิ.ย. 60) พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์
ประธานสภาเมืองพัทยา และนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว Amazing Thai
Host ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มจิตอาสาผู้สูงอายุ ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่

ภายใต้โครงการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว
โดยมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งโครงการฯ ขึ้น
ตามนโยบายของรัฐบาลที่สืบเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เพื่อทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว ทั้ง
ทางด้านการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัย ความสะดวก นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้ผู้สูงอายุ
มีอาชีพเสริม มีรายได้ มีกิจกรรมทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นแล้ว

ก็สามารถที่จะเพิ่มเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด และยกระดับรายได้
จากการท่องเที่ยวให้กับภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

โดยสมาชิกกลุ่ม Amazing Thai Host จะสวมเสื้อเสื้อกั๊ก นกหวีด ป้ายชื่อและหมวกสีเหลือง มีสัญลักษณ์มือ
พนม ปักด้านหลังของเสื้อ และลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ ฝ่ายกิจการพิเศษ เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดี ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวประจำจุดท่องเที่ยวต่างๆ
เป็นระยะเวลา 4 เดือนนี้