แนะนำท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมในพื้นที่สัตหีบ > แนะนำท่องเที่ยวและจัดกิจกรรมในพื้นที่.....สัตหีบ

ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี 2560

(1/1)

อำพล...ครับ:
กำหนดการ...กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี 2560

กำหนดการ...โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี 2560

มีดังต่อไปนี้.....

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560   ณ วัดนาจอมเทียน ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
   - เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดนาจอมเทียน

 
   วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560   ณ วัดอัมพาราม ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
   - เวลา 11.00 น.                   เคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูป และรูปหล่อ "หลวงพ่อลั้ง" อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพาราม
   - เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป     สรงน้ำพระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ บริเวณศาลาการเปรียญวัดอัมพาราม

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองการศึกษา
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
เบอร์โทรศัพท์ 038238611-13 ต่อ 120

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version