Author Topic: ทุกภาคส่วนรวมใจเป็นหนึ่งจัดงาน "76 ล้านดวงใจ อาลัยพ่อ"  (Read 339 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3009
    • Email
ทุกภาคส่วนรวมใจเป็นหนึ่งจัดงาน "76 ล้านดวงใจ อาลัยพ่อ"

ทุกภาคส่วนและพื้นที่ใกล้เคียง รวมใจเป็นหนึ่งจัดงาน "76 ล้านดวงใจ อาลัยพ่อ"
เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน นี้

(9 พย. 59) ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ
ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความ
พร้อมการจัดงาน "76 ล้านดวงใจ อาลัยพ่อ" โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร
นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา ในฐานะสมาชิกสภาเมืองพัทยา
พร้อมด้วยผู้แทนจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ สมาชิก
สภาเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

"76 ล้านดวงใจ อาลัยพ่อ" ครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่พร้อมใจ รวมเป็นหนึ่งเดียว
โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน พสกนิกรชาวเมืองพัทยา พื้นที่ใกล้เคียง และ
เขตภาคตะวันออกทั้งหมด รวมใจกันจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ประกอบ
กับเมืองพัทยาเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งหนึ่ง ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถานสโมสรเรือใบ
นอกจากนี้พัทยายังเป็นสถานที่ ที่พระองค์ทรงพระเกษมสำราญในการทรงเรือใบอีก
หลายครั้ง รวมทั้งได้เคยทรงเรือใบที่สโมสรราชวรุณ ในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งเดิม
ที่หาดพัทยาอีกด้วย

ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ จึงได้กำหนดจัดในบริเวณพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่พระองค์เคย
เสด็จพระราชดำเนินมาตั้งแต่พัทยายังเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆ เพื่อเป็นการน้อมเกล้า
แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยเราจะร่วมกันตั้ง
ปณิธานในการเป็นคนดี เป็นกำลังของแผ่นดินและปฏิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทฯ
จึงได้รวมใจกันเพื่อจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.00 เป็นต้นไป ณ ตลอดแนว
ถนนเลียบชายหาดพัทยา

ซึ่งรูปแบบภายในพิธีประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ชมรมผู้ประกอบเรือพัทยา
พร้อมใจนำเรือสปีดโบ๊ท แปลอักษร เป็นเลข 9 กลางอ่าวทะเล และพร้อมเพรียงกันในเวลา
17.00 น. โดยมีภาครัฐ – ภาคเอกชน หน่วยงานต่างๆ ประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนเข้า
สู่บริเวณการงานตลอดแนวชายหาดพัทยา และเมื่อประธานนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดชลบุรี มาถึงบริเวณพิธี ประธานในพิธีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ยืนตรง
เคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย จากนั้นพิธีกรจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
และกล่าวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) เมื่อพิธีกรกล่าวจบ เชิญชมวีดิทัศน์ “ความรู้สึกของประชาชน”
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสัมภาษณ์มิสเตอร์ปีเตอร์ คัมมินส์
(ชาวต่างชาติ ที่ร่วมเล่นเรือใบกับพระองค์) เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการสัมภาษณ์ เชิญทุกภาคส่วนที่
เข้าในพิธี ร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” นำร้องโดย นักร้องรับเชิญ และกลุ่มเด็กนักเรียน
ต่อด้วยผู้แทนอ่านบทกวี "ราชาแห่งราชันย์" ประกอบภาพวิดีทัศน์ อัญเชิญพระบรมศพ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ โดยประชาชนทุกภาคส่วน
เข้าสู่บริเวณงาน พร้อมกับเสียงลำล่องของศิลปินแห่งชาติ หมอลำฉวีวรรณ ดำเนิน และ
อาจารย์ อ้น แคนเขียว บนเรือไฟ ที่เคลื่อนขบวนเรือไฟจากโค้งโรงแรมดุสิต ธานีพัทยา และ
อีกหนึ่งจุดคือบริเวณหน้าวอล์คกิ้งสตรีท เพื่อเคลื่อนขบวนเรือไฟเข้าสู่บริเวณพิธี จากนั้น
ประธานในพิธี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวแสดงความอาลัย
และร่วมกันยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 9 นาที (อาจาย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี เป่าขลุ่ย บทเพลงพระราช
นิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”) ประธานในพิธี นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน กล่าวคำปฏิญาณ
ตนต่อด้วยร่วมกันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยการร้องนำคุณกิตตินันท์ ชินสำราญ พร้อม
ใจกันร่วมกันจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นำร้องโดย ดร.ทวีเวท ศรีณรงค์ (เป้)
,คุณอุทัยศรี ศรีณรงค์ (ป่าน) , คุณพินทุสร ศรีณรงค์ (ปุย) , ศิลปินจากวง Vietrio และวงจีบ
กรุงเทพ บรรเลง ต่อด้วยชมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เมืองพัทยาขอร่วมมือผู้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ
ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ สำรวม พร้อมนำเทียนไขสีขาว หรือภาพบรมฉายลักษณ์ (ถ้ามี)
เพื่อเข้าร่วมในพิธี ในการนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้เข้าร่วมงาน เมืองพัทยาจะดำเนิน
การปิดการจราจร ตลอดแนวถนนเลียบชายหาดพัทยา ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 โดยผู้เข้าร่วม
งานสามารถจอดรถของท่านได้ตามจุดจอดและรถบริเวณรับ – ส่ง ฟรี (เข้าสู่บริเวณงาน) มีดังนี้
โรงแรมลีลาวดี , ศาลาว่าการเมืองพัทยา , โรงเรียนเมืองพัทยา 5 , 7 , 8 , และ 11 , โรงเรียน
บางละมุง , มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน , ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส พัทยาเหนือ , ห้าง
สรรพสินค้า บิ๊กซี พัทยาใต้ , วัดหนองใหญ่ , โรงแรมอิมพิเรียล พัทยา , ศูนย์การค้า อเวนิว พัทยา ,
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช , ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า , ห้างสรรพสินค้าไมค์
ช็อปปิ้งมอลล์ ลานทรอปิคานา และวัดชัยมงคล

เมืองพัทยาจึงขอร่วมมือผู้ใช้รถถนนโปรดหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณเส้นทางการจัดงาน เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็ว และเมืองพัทยาขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้

*************************************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายสมประสงค์ โภชน์พันธุ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว