Author Topic: ผลการประกวดวาดภาพวันแม่ ณ แปซิฟิค พาร์ค (ภาพประกอบ 10 ภาพ)  (Read 2634 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2749
    • Email
ผลการประกวดวาดภาพวันแม่ ณ แปซิฟิค พาร์ค (ภาพประกอบ 10 ภาพ)

ขออนุญาตแจ้งผลการประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 15" ประจำปี 2555
ณ ชั้น 3 และ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
 
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ ด.ญ.รุจิกร แต่สกุล ในนามโรงเรียนชมรมเด็กรักษ์ศิลป์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.นัชชา ศรีสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณัฐกานต์ พรสวัสดิผล โรงเรียนปรีชานุศาสตร์
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ ด.ช.อลงกรณ์ ประชาชิต โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.สมบูรณ์ อุ่นประชา โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.พุธิดา สุนทรกะสัมพ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
คุปต์ เกียรติขจรฤทธิ์

หัวหน้างานโฆษณาประชาสัมพันธ์

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา

0 876030201