Author Topic: บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 มอบส้วมลอยน้ำให้กองทัพเรือ (ภาพประกอบ 4 ภาพ)  (Read 784 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2749
    • Email
บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 มอบส้วมลอยน้ำให้กองทัพเรือ (ภาพประกอบ 4 ภาพ)

บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 มอบส้วมลอยน้ำ 10 ตู้ ให้กองทัพเรือ
ช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอยุธยา

คณะผู้บริหาร บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเครื่องมือ
การแพทย์ ให้วิศวะบริษัทสร้างส้วมลอยน้ำ 10 ตู้ ระดับมาตรฐาน มอบให้หน่วย
บัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ เป็นสื่อกลางนำไปมอบให้กับ
ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

( 28 ต.ค. 54 ) พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้
อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้เดินทางไปรับ
มอบตู้สุขาเคลื่อนที่จำนวน 10 ตู้ จาก มิสเตอร์ เนลสัน คาซูโอะ ธานากะ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 7/111
ม.4 ถนนสาย 331 ต.มาบยางพร อ.ปลวงแดง จ.ระยอง เพื่อนำไปมอบให้กับผู้
ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มิสเตอร์ เนลสัน คาซูโอะ ธานากะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222
(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทางคณะผู้บริหาร ได้เห็นพร้องกันที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากภัยพิบัติน้ำท่วม
ทำให้ประชาชนต้องไร้ที่อยู่อาศัย ขาดแคลดอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอด
จนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ที่ผ่านมาจากข่าวสารในสื่อต่าง ๆ ได้มีหน่วยงานทุกภาค
ส่วน ตลอดจนประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์
และเครื่องอุปโภคบริโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ทาง
บริษัทจึงได้มีความตระหนักในด้านสาธารณูปโภคของประชาชน โดยเฉพาะห้อง
ส้วม จึงได้ให้ทางวิศวะกรของบริษัทออกแบบห้องส้วมลอยน้ำ ที่มีความคงทน และ
ได้มาตรฐาน โดยมีถังพลาสติกขนาดใหญ่ ความจุ 500 ลิตร รองรับสิ่งขับถ่าย
นำมามอบให้กับหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในการเป็นสื่อกลาง
เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย

พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กองทัพเรือ กล่าวว่า ห้องส้วมลอยน้ำทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้กับศูนย์บรรเทาสาธา
รณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ  เพื่อแจกจ่ายให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับ
ความเดือดร้อนอย่างหนัก ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้างเคียง ต่อไป 

พัชรพล – ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 081-3401970 / 081-5770088