Author Topic: สอ.รฝ. กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์รองรับผู้อพยพ (ภาพประกอบ 5 ภาพ)  (Read 1155 times)

sattahipbeach

  • Moderator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 2749
    • Email
สอ.รฝ. กองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์รองรับผู้อพยพ (ภาพประกอบ 5 ภาพ)

สอ.รฝ. กองทัพเรือ พื้นที่อำเภอสัตหีบ จัดตั้งศูนย์รองรับผู้อพยพจาก กทม.
และปริมณฑล ชั่วคราว

ผู้บัญชาการทหารเรือ สั่งการให้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ตั้งบนพื้นที่แนวชายฝั่งตะวันออก ด้านอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี เป็นศูนย์อพยพน้ำท่วมชั่วคราว รองรับผู้ประสบอุทกภัยเที่ยวแรก
ประมาณ 400 คน ออกนอกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

จากกรณี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ใน
รอบหลายสิบปี จนทำให้บ้านเรือนประชาชน สถานที่ราชการ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ตลอดจน พื้นที่เขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ต่างได้รับผลกระทบ
อย่างหนัก จนต้องปิดตัวลง นอกจากนี้ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ที่ได้ให้การช่วยเหลือผู้อพยพไว้ก่อนหน้า ก็ต้องเร่งระบายประชาชนออกนอก
พื้นที่ เนื่องจากไม่สามารถต้านทานน้ำไว้ได้ ทำให้ประชาชนต้องอพยพออกนอก
พื้นที่อย่างเร่งด่วน

( 27 ต.ค. 54 ) พลเรือเอกสุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการ
ให้ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (สอ.รฝ.) ต.พลูตา
หลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีที่ตั้งอยู่แนวชายฝั่ง
ภาคตะวันออก และเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติน้ำท่วม โดยมี พลเรือตรี
นพดล สุภากร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการ ดำเนินการจัดเตรียมที่พัก พร้อม
อาหาร ตลอดจน อำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค เพื่อรองรับผู้อพยพจาก
ภัยพิบัติอุทกภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประมาณ 400 คน
เพื่อระบายผู้อพยพออกนอกพื้นที่ ให้ได้รับความปลอดภัย และมีที่พักอาศัยชั่ว
คราว ที่จะเดินทางมาถึงในค่ำคืนนี้

พลเรือตรี นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
กล่าวว่า หลังได้รับคำสั่งจากกองทัพเรือ ให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและ
รักษาฝั่ง จัดตั้งเป็นศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยชั่วคราว เบื้องต้น ได้สั่งการให้
นาวาเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 ดำเนินการ
จัดเตรียมที่พัก อาหาร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ไว้รองรับให้กับผู้อพยพ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้อพยพจะเข้าพักในกองบังคับการ กองพันต่อสู้อากาศยาน
ที่ 21 และ23 ซึ่งเป็นหน่วยในความรับผิดชอบของกรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 กองพัน
ละ 200 คน โดยมี นาวาโท สุรวงศ์ วงศ์วานิช ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๑
และนาวาโท วิชชุ เทวรุ่งสัจจา ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๒๓ เป็นผู้ควบ
คุมดูแลอย่างใกล้ชิด

และกล่าวอีกว่า หากผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของ
เครื่องใช้จำเป็น ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ที่จะเดินทางเข้ามาพักยังศูนย์อพยพชั่วคราว
แห่งนี้ สามารถติดต่อมายังหน่วยงาน

หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-431477 ในวันและเวลาราชการ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...พัชรพล – ณัฐภูมินทร์ ปานรักษ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
081-3401970 / 081-5770088