ข่าวสารประชาสัมพันธ์.....จังหวัดชลบุรี

Topics

<< < (36/39) > >>

[1] มอบรางวัลการประกวดวีดีโอโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยจังหวัดชลบุรี (ภาพประกอบ 5 ภาพ)

[2] ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน เมษายน (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

[3] จังหวัดชลบุรีพิธีมอบรางวัลการประกวดร้านงานพระพุทธสิหิงค์ฯ (ภาพประกอบ 5 ภาพ)

[4] ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

[5] อบจ. จัดการประชุมซ้อมแผนด้านภัยพิบัติแบบบูรณาการ (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

[6] ชลบุรี ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตร (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

[7] ชลบุรี จัดการประชุมเตรียมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

[8] เมืองพัทยาให้การต้อนรับคณะกรรมการชุมชนเมืองซองจู (ภาพประกอบ 8 ภาพ)

[9] พม. จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2559 (ภาพประกอบ 7 ภาพ)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version