Recent Posts

Pages: 1 ... 8 9 [10]
91
ขอแนะนำหนังสือ "นิทานสัตหีบ" หนังสือนิทานภูมิปัญญาของสัตหีบสองภาษา ไทย-อังกฤษ ลองไปเปิดอ่านกันดูครับ

เรื่องราวอันอบอุ่นใจจาก นักเขียนนิทานชาวสัตหีบ
ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ในถิ่นฐานบ้านเกิด "สัตหีบ"
เพื่อเป็นนิทานภูมิปัญญา เพื่อจิตใจที่ดีงาม

ในเล่มเป็นนิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ
ทุกเรื่องมีคติสอนใจ ซึ่งขณะนี้จัดทำเป็นเล่มแรก

หนังสือมีจำหน่ายที่
1. ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ PX. (นย. / กฝร. / กร. / ศูนย์ฝึกทหารใหม่)
2. ร้านของที่ระลึก สมาคมภรรยาทหารเรือเกล็ดแก้ว
3. ร้านของที่ระลึก ท่าเรือจักรีนฤเบศร
4. ร้านค้า โรงเรียนสิงห์สมุทร
5. ร้านหนังสือ สุภางค์สัตหีบ
6. ร้านคอฟฟี่บีช ถนนชายทะเล
โดยจำหน่ายเล่มละ 85 บาท

หรือท่านสามารถอ่านได้ฟรีที่
ห้องสมุดสมาคมภริยาทหารเรือ นย.
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี (ติดหนองตะเคียน)

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
038-435264,  086-8161004
fb:  นิทานสัตหีบ  Sattahip Fables
email :  sharpnavic@gmail.com

...

เมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผมได้ไปเดินหาหนังสืออ่านเล่นที่ร้าน สุภางค์ตลาดสัตหีบ
และได้เห็นหนังสือ  "นิทานสัตหีบ"  ห่อใส่พลาสติคอยู่ จึงแกะออกมาอ่านภายในจะเป็น นิทานที่เกี่ยวเนื่องกับ
พื้นที่สัตหีบ ทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนหน้ากระดาษ A4 โดยแบ่งเป็นภาษาไทยครึ่งบน และภาษา
อังกฤษท่อนล่าง แยกออกชัดเจน โดยในเล่มเป็นนิทาน 7 เรื่องเหมือนนิทานอีสป และจะมีคติสอนใจอยู่เมื่อจบเรื่อง
รูปเล่มเป็นกระดาษสีอย่างดี มีภาพกราฟฟิคสวยงาม ผมอยากแนะนำให้ซื้อเก็บไว้อ่านกันนะครับ

อาจเอาไว้อ่านให้ลูกๆหลานๆ หรือตามโรงเรียนเด็กเล็กจะนำไปใช้เป็นหนังสือนอกเวลา หรือวัตถุประสงค์ใดๆที่ท่านเห็นควร

ผมเคยมีประสบการณ์มาก่อนเกี่ยวกับงานที่มีคุณค่าเกี่ยวกับท้องถิ่นสัตหีบ อันได้แก่ภาพถ่ายของสัตหีบเมื่อในอดีต
จำได้ว่าเป็น อาจารย์นคร ของโรงเรียนสิงห์สมุทร ท่านเป็นผู้มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ ท่านนำภาพถ่ายของ
สัตหีบตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่สัตหีบ มาทำเป็นโปสการ์ด มาอัดเป็นเรซินเป็นพวงกุญแจผมยังซื้อเก็บไว้

จนปัจจุบันท่านเกษียณอายุชราภาพมากแล้วคงจะถ่ายภาพอะไรไม่ไหวแล้ว ผลงานที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่ท่านทำไว้
ลองนึกดูนะครับ ก็คงสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย

งานหนังสือก็จัดเป็นงานที่เราควรเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำ ที่เราจับต้องได้ อยากให้ท่านลองไปเปิดอ่าน
ดูตามสถานที่จัดจำหน่ายหนังสือที่ให้ข้อมูลไว้ด้านบน แล้วลองตัดสินใจดูครับ...ขอบคุณครับ
92
ชลบุรี จัดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว
     
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่

โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ณ หมู่11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ให้การต้อนรับ
     
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญ
ในการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ที่ใช้ควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวลดลง หรือทำลาย
ให้หมดไป
     
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยใช้แตนเบียนบราคอน
ซึ่งมีพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 5,597 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตขยายแตนเบียนบราคอน แล้วนำไปปล่อย ในพื้นที่ที่มีการ
ระบาด เพื่อควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งการดำเนินงานได้มีการบูรณาการระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดชลบุรี สถานศึกษา และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกร
ผู้ปลูกมะพร้าวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
     
สำหรับการจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในวันนี้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ใน
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีการผสมผสาน เช่น การตัดทางใบและการเผาทำลาย การ
ควบคุมศัตรูมะพร้าว ด้วยชีววิธีโดยการปล่อยแตนเวียน จำนวน จำนวน 30,000 ตัว การใช้สาร
เคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย การใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นและพ่นทางใบ การใช้ความรู้ด้านกฎหมาย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
     
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวในวันนี้ เป็นการควบคุมและทำลายหนอนหัวดำมะพร้าวให้
หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน จะได้ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วย
กันผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
ซึ่งต้องปล่อยอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือน เพื่อควบคุมและกำจัดหนอน
หัวดำมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และถ้าพี่น้องเกษตรกรสามารถรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อ
ผลิตขยายแตนเบียนบราคอนได้เองในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกร เพราะว่าถ้าเราสามารถลดปริมาณของหนอนหัวดำ
มะพร้าวลงได้ หรือทำลายให้หมดไป ก็จะทำให้ผลผลิตมะพร้าวเพิ่มขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
93
พาณิชย์จังหวัดจัดพิธีมอบโล่ผู้การสนับสนุนแผนการผลิตตลาดข้าว (ภาพประกอบ 6 ภาพ)
     
พาณิชย์จังหวัดจัดพิธีมอบโล่ผู้การสนับสนุนแผนการผลิตตลาดข้าว
     
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ภาคเอกชน
ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการผลิตและการตลาดข้าครบวงจรของสำนักงานพาณิชย์
จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
   
นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรี โดยคณะอนุกรรมการติด
ตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดได้ดำเนินการตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าวครบ
วงจร โดยประสานขอความร่วมมือกับภาคเอกชนรับซื้อข้าวจากเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ซึ่งมีการเชื่อมโยง

ตลาดระหว่างประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่กับโรงสี บริษัทราชสาส์นไรซ์ อินเตอร์เทรด
จำกัด ได้รับซื้อข้าวเปลือกในราคาบวกเพิ่มจากราคาตลาดประมาณตันละ 200 – 500 บาท ตามชนิดและ
คุณภาพข้าว เพื่อจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดี จำนวน 1,400 ตัน และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนอีก 2
บริษัท รับซื้อข้าวสารจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวนาหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้แก่ บริษัท
ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด รับชื้อข้าวหอมมะลิ จำนวน 20 ตัน และยังมีการส่งมอบเดือนละ 4 ตัน บริษัท
เอจีซี ออโต้โมทีพ (ประเทศไทย) จำกัด รับซื้อข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 3.5 ตัน และสินค้าข้าวสารขาว 7.5 ต้น
รวมทั้งยังมีกาซื้อขายข้าวสารขาว เดือนละ 2.5 ตัน ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีตลาดที่จำหน่ายในราคา
ที่แน่นอนและยั่งยืนต่อไป
     
เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ภาคเอชนที่ได้ห้ากรสนับสนุนการดำเนินการตามแผนการผลิตข้าวและการตลาดข้าว
ครบวงจร ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้าวของจังหวัดชลบุรีเป็น
อย่างยิ่ง จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับภาคเอกชนดังกล่าว จำนวน 3 ราย

ได้แก่ บริษัทไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ทราชสาส์นไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท เอจีซี ออโต้โมทีพ
(ประเทศไทย) จำกัด

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ 
94
เมืองพัทยาเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา (ภาพประกอบ 5 ภาพ)

เมืองพัทยาเดินหน้าจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยา จอมเทียน เพื่อคืนพื้นที่
สาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชนและความสวยงามของชายหาด

(26 เม.ย.60) พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุม คณะทำงาน
จัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า บนทางสาธารณะในเขตเมืองพัทยา โดยมีพลตรี ภพอนันต์ เหลืองภานุวัฒน์
รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยพลโทพิทักษ์ เกียรติพันธ์ เลขานุการนายกเมืองพัทยา คณะกรรมการ
จัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
พิจารณาการปรับปรุงผังผู้ประกอบการชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน พร้อมการแก้ไขปรับปรุงประกาศ
เมืองพัทยา(ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน

ตามที่เมืองพัทยาได้ประกาศใช้ประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางเตียงผ้าใบบริเวณชายหาด
พัทยาและชายหาดจอมเทียน คณะผู้บริหารเมืองพัทยาชุดใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบที่สาธารณะชาย
หาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน เพื่อร่วมกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัยแก่นักท่องเที่ยวที่มามาพักผ่อนหรือเที่ยวชมชายหาด ตลอดจนการดูแลให้บริการร่มเตียงชายหาดซึ่งอยู่
ในที่สาธารณะชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนในพื้นที่เมืองพัทยามาอย่างเนื่อง

โดยได้มีการประชุมหารือเพื่อร่วมกันแนวทางการปรับเปลี่ยนการกางร่มเตียงผ้าใบของผู้ประกอบการชายหาดพัทยา
จอมเทียน เพื่อให้การดำเนินการจัดระเบียบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำเร็จเสร็จสิ้นสุด
ลุล่วงโดยเร็ว จึงได้ร่วมกันพิจารณาประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชาย
หาดและชายหาดจอมเทียน ว่าด้วยการกำหนดให้ผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่กางร่มเตียงผ้าใบ ตามอัตรา
ส่วนพื้นที่ที่ได้รับการผ่อนผันใหม่ของพื้นที่ชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน โดยผู้ประกอบการร่มเตียงสามารถ
กางร่มเตียงได้ 1 ล็อค ต่อ 1 ราย ในขนาดพื้นที่ 9?7 เมตร ห้ามกางร่มเตียงทิ้งไว้ จะกางร่มเตียงได้เฉพาะมีลูกค้า
เท่านั้น

และห้ามตั้งโต๊ะ ห้ามจำหน่ายอาหารในพื้นที่เป็นอันขาด พร้อมทั้งกำหนดให้หยุดประกอบกิจการทุกวันพุธ-พฤหัสบดี
โดยทุกเย็นวันอังคารผู้ประกอบการจะต้องขนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ และจะสามารถขนย้ายอุปกรณ์เข้าพื้นที่ได้ใน
ช่วงเย็นของวันพฤหัสบดี อีกทั้งจะให้ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนจุดกางร่มเตียงปีละหนึ่งครั้งโดยวิธีจับสลาก พร้อมมอบหมาย
ให้สำนักการช่างออกแบบการกางร่มเตียง พร้อมจัดหารถล่อนทรายหรือรถพลิกผืนทรายมาทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟู
ชายหาดพัทยาให้สวยงามเหมาะสมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ซึ่งมติในที่ประชุมพิจารณาให้นำร่างประกาศ (ชั่วคราว) ฉบับนี้ทดลองใช้ เพื่อสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในการจัด
ระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียง บริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน ให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม เพื่อคืนพื้นที่
ชายหาดสาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นสถานที่พักผ่อน สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เข้ามาเที่ยวเมืองพัทยา ก่อนจะประกาศใช้ ประกาศเมือง
พัทยา เรื่อง ระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดและชายหาดจอมเทียน ต่อไป
*****************************

ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์

ภาพ : นายอภิรักษ์  เพ็งกลา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
95
กาชาดชลบุรี จัดงานวันสถาปนากาชาดไทย ครบรอบ 124 ปี (ภาพประกอบ 9 ภาพ)

กาชาดชลบุรี จัดงานวันสถาปนากาชาดไทย ครบรอบ 124 ปี
   
วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ 124 ปี ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3
จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
   
สภากาชาดไทย เป็นสภากาชาดประจำประเทศไทย มีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) เดิมเรียก "สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม
" ริเริ่มก่อตั้งโดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ ซึ่งมีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสภานายิกาพระองค์แรก สันนิบาตสภากาชาดมีมติรับสภากาชาดสยาม
เป็นสมาชิกในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2464 ปัจจุบันสภากาชาดไทย ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นสภานายิกา สภากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
     
สำหรับจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี จัดงานวันสถาปนาสภา
กาชาดไทย ครบรอบ 124 ปี โดยจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และความเป็นมาของสภากาชาไทย
เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ได้เปิดรับบริจาค
โลหิต และรับบริจาคอวัยวะ นอกจากนี้ นายกำพล วงศ์ทรายทอง นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายได้
นำไข่เค็มมาร่วมบริจาคให้กับประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
96
ชลบุรี จัดโครงส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (ภาพประกอบ 9 ภาพ)


ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
     
วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานโครงการ
ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
     
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงเริ่มงานพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชดำริให้ดำเนิน
การรวบรวมรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไป และต่อมาปี พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อมาจนถึงปัจจุบัน
     
จังหวัดชลบุรี ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ตามแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ 6
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ในหน่วยงานกลุ่ม G8 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชดำริ ซึ่งจังหวัด
ชลบุรีเป็นหนึ่งใน 43 จังหวัดที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ โดย อพ.สธ มีเป้าหมายที่ขยาย
ผลกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นกิจกรรมการส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และเชิญชวนโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิกสนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอีกด้วย
       
สำนักงานจังหวัดชลบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพะราชดำริฯ จังหวัดชลบุรี เล็งเห็นว่ากิจกรรมฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรที่มีคุณค่าในท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไป เกิดการสร้างจิต
สำนึกในการรักท้องถิ่น และความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ส่วนกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
มีประโยชน์ในด้านการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้
เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวนงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่อนุรักษ์พืชพรรณต่อไป
     
สำหรับโครงการส่งเสริมความร่วมมือการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญในการดำเนินการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น
และสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และรองหัวหน้าสำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดำริฯ ฝ่ายวิชาการ มาเป็นวิทยากรพิเศษ โดยนำกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการประกอด้วย
ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหรือผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดทำฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 250 คน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
97
พบกับงาน Amazing Pattaya Seafood Festivel 2017

เร็วๆ นี้ที่เมืองพัทยา กับงาน Amazing Pattaya Seafood Festivel 2017

เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเทียวเมืองกำหนดจัดงานมหัศจรรย์
อาหารทะเลพัทยา Amazing Pattaya Seafood Festivel 2017

ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ ชายหาดพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้วยการสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวและก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจต่อ
ชุมชนในพื้นที่และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งกิจ
กรรมที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา

ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมความอร่อย รวบรวมจุดเด่นของอาหารทะเล
ไว้มากมาย อาทิ Street DINING Food On The Beach เดินชิลริมชายหาดพัทยา พร้อม
แวะนั่งพักทานเมนูอาหารทะเลที่มีให้เสิร์ฟกว่า 150 ร้าน เป็นมหกรรมอาหารทะเลที่ยิ่งใหญ่
ที่สุดแห่งปีในงาน มหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา 2560 "งานเดียวที่ยกเอาสิ่งมหัศ
จรรย์ความอร่อยแห่งท้องทะเล มาให้ฟินกันถึงที่ ณ ชายหาดพัทยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา หมายเลข
โทรศัพท์ 038 253100 ต่อ 3127 ในวันและเวลาราชการ
98
มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล "มหัศจรรย์เต้นบันลือโลก"

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดคอนเสิร์ตการกุศล "มหัศจรรย์เต้นบันลือโลก" รายได้ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในพัทยา

มูลนิธิคุณพ่อเรย์เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ทำงานสาธารณะกุศลการสังคมสงเคราะห์แก่
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ อาทิ บ้านแรกรับและงานภาคสนามเพื่อเด็กและเยาวชน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ หมู่บ้านเด็กฯ บ้านเด็กพระมหาไถ่ฯ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ โรงเรียน
อาชีวพระมหาไถ่พัทยา และศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษ เป็นเวลามากกว่า 40 ปี โดยได้รับการ
สนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยในปีนี้มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะ Inter Folk Dance โดย Brigham Young
University (BYU) สถาบันศิลปะการแสดงที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับโรงละคร
อัลคาซ่าพัทยาจัดคอนเสิร์ตการกุศล มหัศจรรย์เต้นบันลือโลก ขึ้นในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
ณ โรงละครอัลคาซ่าพัทยา มหัศจรรย์เต้นบันลือโลก โดยมีเด็กมากกว่า 850 ชีวิตในมูลนิธิ
คุณพ่อเรย์ร่วมให้การแสดงพร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการเต้นประจำชาติกว่า 10 ประเทศ
และมีนักแสดงอาชีพมากกว่า 50 ชีวิต จากมหาวิทยาลัยบริแกมยูธ สหรัฐอเมริกา โดยจำหน่ายบัตร
ราคา 500 , 1,000 , 1,500 และ 2,000 บาท เพื่อนำรายได้ที่ได้รับมอบเป็นทุนสนับช่วยเหลือเด็ก
ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์
 
เมืองพัทยาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตการกุศล “มหัศจรรย์เต้นบันลือโลก” สามารถซื้อ
บัตรได้ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางอัจจิมา ชวลิตธำรงหมายเลข
โทรศัพท์ 081 723 5949
99
จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพกีฬา Air Sea Land Game (ภาพประกอบ 7 ภาพ)

จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยารับเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา
Air Sea Land Game Thailand Open. 
ครั้งที่8 ส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวในประเทศ

พล.ต.ต.พินิต. มณีรัตน์เปิดเผยว่าวันนี้ (24 เม.ย. 60) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 241
นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน รองประธานสหพันธ์สมาคมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ
พร้อมด้วยพลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และนายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองขาม ร่วมเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดมหกรรมกีฬา 8th Air sea Land Games
Thailand Open 2017 โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้

สำหรับมหกรรมกีฬา Air Sea Land Games Thailand Open ได้จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของ
ทุกๆ ปี ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2553 โดยความร่วมมือระหว่าง สหพันธ์สมาคมกีฬาแอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ
ร่วมกับจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา กำหนดจัดมหกรรมกีฬา แอร์ ซี แลนด์ เกมส์ ไทยแลนด์โอเพ่น
ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 8th Air sea Land Games Thailand Open 2017 ที่สุดของการผสาน
ความร่วมมือกันระหว่างหลากหลายสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งรวบรวมการแข่งขันกีฬาทาง
อากาศกีฬาทางน้ำกีฬาทางบกไปในทางเดียวกัน ภายใต้การควบคุมของการ กีฬาแห่งประเทศไทย
โดยในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 ณ พื้นที่เมืองพัทยา อ่างเก็บน้ำหนองค้อ
ตำบลหนองขาม จังหวัดชลบุรี และจังหวัดอื่นๆ

สหพันธ์สมาคมกีฬาแอร์ ซี แลนด์ นานาชาติ โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ทรงเป็นประธานสหพันธ์ฯ และนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน เป็นรองประธานสหพันธ์สมาคม
กีฬา แอร์ ซี แลนด์ ไทยแลนด์ โอเพ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจ
กีฬาไม่พึ่งพายาเสพติด พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาสู่ระดับสากล
และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์จักรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
จังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขัน

สำหรับมหกรรมกีฬา Air sea Land Games Thailand Open 2017 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ระหว่าง
วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560 ณ พื้นที่เมืองพัทยา และลานกีฬาอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ต.หนองขาม
จ.ชลบุรี ซึ่งกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย กีฬาโดดร่ม ร่มบิน ร่มร่อน ปรกร่อน เครื่องบิน
จำลอง อัลตร้าไลต์ ไคท์บอร์ด ดำน้ำ เรือพาย เจ็ทสกี ฟุตบอล ฟุตซอล ตะกร้อ เปตอง ยิงปืน ปีน
หน้าผา จักรยานผาดโผน ออฟโร้ด รถบังคับวิทยุ และกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้น

โดยพิธีเปิดเริ่มขึ้นในวันที่ 30 เมษายน นี้ ณ ลานกีฬาอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอ
ศรีราชาจังหวัดชลบุรี

สามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันได้ที่ facebook fanpage สมาคมกีฬาทางอากาศและการบิน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สหพันธ์สมาคมกีฬาแอร์
ซี แลนด์ และนานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 085 9024467
100
ชลบุรี จัดการประชุมการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ
     
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
การประชุมแนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก
(EEC) ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อพัฒนาเรื่อง
ของการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ พร้อมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตามความต้องการของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

โดยได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมการค้า การลงทุน และการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ
โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ 10 เขตพื้นที่ของประเทศไทย โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"
รวมทั้งการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุม
พื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ติด
ต่อหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการยกระดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดในทุกมิติ ให้เหมาะกับการ
อยู่อาศัย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การศึกษา และอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การเป้า
หมายการเป็นเมืองน่าอยู่และน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน สร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ ลงทุนภาคอุตสาห
กรรมแบบไร้มลภาวะ ตลอดจนยกระดับพื้นที่สู่มาตรฐานนานาชาติ
     
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีว
ศึกษาเพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของจังหวัดชลบุรี มีสถานศึกษา
จำนวน 33 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นสถานศึกษาของรัฐ จำนวน 8 แห่ง สถานศึกษาของเอกชน จำนวน
24 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง รองรับนักศึกษาประมาณ 48,000 คน มีแผน
พัฒนาการศึกษาจังหวัดประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาน
สากล 2.เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และ4.เพิ่มประสิทธิ
ภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาตามหลักธรรมาภิบาล 
     
ด้านตัวแทนภาคเอกชนได้เสนอให้สถานศึกษา เน้นพัฒนากำลังคนรองรับ กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม คือ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการ
แปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิส
ติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร โดยให้มีการเน้นผลิตกำลังคนรองรับ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่จะใช้ระบบไฟฟ้า และอุต
สาหกรรมหุ่นยนต์เป็นพิเศษ
Pages: 1 ... 8 9 [10]