Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
พิธีเปิดกิจกรรมร่วมใจปลูกดาวเรืองถวายความอาลัยพ่อหลวง รัชกาลที่9
       
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมร่วมใจปลูกดาวเรืองถวายความอาลัยพ่อหลวง รัชกาลที่9 ณ สวนทิพย์ ตำบลหนอง
ข้าคอก อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบ
การอาหารปลอดภัย ให้การต้อนรับ
         
ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย (Association of Promoting Food Safety
Entrepreneurs : AFS) ร่วมกับบริษัทเกษตรพัฒนาไทยเจริญ จำกัด ศูนย์กาค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมร่วมใจปลูกดาวเรือง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ได้ปลูกต้นดาวเรืองทั้งหมด 99,999 ต้น
เพื่อให้บานสะพังในวันระหว่างวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2560 นี้
     
นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการอาหารปลอดภัย เปิดเผยว่า ส่วนทิพย์ แห่งนี้
ตนได้จัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในอาชีพของเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบ
การอาหารปลอดภัย โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จึงได้พร้อมใจกันจัดทำ
โครงการปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นการ
แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ให้ต้นดาวเรืออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ     
2
'ปนัดดา' เปิดวังวรดิศ รำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

'ปนัดดา' เปิดวังวรดิศ รำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 ให้การต้อนรับคณาจารย์ ผู้ปกครอง ลูกหลานนักเรียน
เข้าพบปะสนทนา การใช้ภาษาต่างประเทศ

(15 ต.ค. 60) เวลา 09.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. เปิดวังวรดิศในโอกาสถวายความรำลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 46 ปี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนวังวรดิศ พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบรมวงศานุวงศ์ เมื่อปี พ.ศ. 2514
อันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมหาที่สุดมิได้ พระราชทานแก่ทายาทพิพิธภัณฑ์สมเด็จฯ กรม
พระยาดำรงราชานุภาพ ณ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง ตราบทุกวันนี้
           
ในเช้าวันนี้ นอกจากการบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชากับเอกลักษณ์ของชนชาติไทย' ม.ล.ปนัดดา ได้ให้
การต้อนรับและพูดคุยสนทนากับคุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ ลูกหลานนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ วังวรดิศ ว่า
ในยุคเวลาปัจจุบันถือเป็นความจำเป็นที่เราทุกคนทุกผู้ทุกวัยทุกสาขาอาชีพต้องหมั่นขวนขวายในการศึกษาภาษา
อังกฤษตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสอนว่าด้วยความเพียร และการขวนขวายศึกษาอย่างไม่
สิ้นสุด ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก ประชากรทั่วโลกสามารถพูดได้ไม่มากก็น้อย ไม่พูดหรือไม่เข้าใจในบทสนทนา
พื้นฐาน หรือแม้แต่พูดอย่างเร็วๆ หรือผิดๆ ในลักษณะโอ้อวด เรียกร้องความสนใจ (the act of showing off)
ทั้งหลักไวยากรณ์และศัพท์แสงที่พูดคงต้องมีความรอบคอบอย่างมาก ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง
ของความเป็นนักอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่งดงามที่สุดในความทรงจำของข้าพเจ้าและปวงชนชาวไทยทั้งมวล
           
รมช.ศธ.กล่าวว่า ตนในฐานะผู้ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาต่างประเทศประจำตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หลายสมัย ได้ทราบมาว่า ในหลายๆ กรณี คุณพ่อคุณแม่ของลูกหลานหลายท่านอาจจะกังวลใจว่าตัวท่านเองไม่เก่ง
ภาษาอังกฤษ ซึ่งตนมองว่าก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแม่ของเรา จะหมุนเวลากลับไปให้คุณพ่อ
คุณแม่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาใหม่ ก็คงเป็นไปไม่ได้ หรือถึงขั้นจะต้องให้เรากลับไปเป็นอาณานิคมเมืองขึ้นใครอื่น
เขา ก็หาใช่จะพูดภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสได้ถูกต้องมีความไพเราะเสียที่ไหน ตัวอย่างก็มีให้เห็นกันอยู่ ตนเพียง
ขอให้ผู้ใหญ่ทุกท่าน ครูอาจารย์ ได้เป็นกำลังใจแก่ลูกหลานในการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง มีความไพเราะเฉกเช่นเจ้า
ของภาษาหรือแม้แต่ใกล้เคียง ที่เรียกว่า 'British English' หรือ 'Queen's English'
           
"ไม่มีสิ่งใดไกลเกินความเพียรพยายาม หากครูอาจารย์จะมีความมุ่งมั่นและฝึกฝน โดยเฉพาะวันนี้ครูผู้ช่วยมาเยี่ยมวัง
วรดิศกันหลายท่าน อายุท่านยังน้อย ไฟกำลังแรงกล้า รุกโชน ชีวิตราชการอีกยาวไกลมาก อย่ารอให้แก่เท่าผม อะไรๆ
จะเรียนรู้ด้วยความยากลำบาก" ม.ล.ปนัดดา กล่าว
       
รมช.ศธ. พูดคุยกับผู้ปกครองท่านหนึ่งว่า "ที่กล่าวมาทั้งสิ้น หาใช่มีความตั้งใจให้ท่านเคร่งเครียดแต่อย่างใด ผมขอพูด
ในฐานะครูคนหนึ่ง อาจคิดในมุมกลับ หากเราเองไม่สามารถ แล้วลูกเล็กๆ ที่รักยิ่งของเราถูกกดดันมากๆ เขาจะทุกข์ร้อน
แค่ไหน ลองคิดว่า ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว ตกกระไดพลอยโจนยังไงยังงั้น เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้อีกครั้งไปพร้อมๆ
กับลูกซะเลย สร้างความอบอุ่นใจทางการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับที่บ้านอีกต่างหาก สมมุติขึ้นในใจว่าเป็นกรุงลอนดอนสักวัน
เบอร์มิงแฮมพรุ่งนี้ แล้วจึงข้ามไปบอสตันวันถัดไป เหมือนเล่นเกมส์กับลูก ผมได้พบเจอกับลูกหลานนักเรียนที่จังหวัด
เพชรบุรีเมื่อวันก่อน โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ นักเรียนสนทนาภาษาอังกฤษแตกฉานมาก และดำเนินชีวิตตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท ผมแนะนำไปว่า จบแล้วอาจสอบเข้าเป็นนักการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เป็นเกียรติต่อตระกูลวงศ์
แต่ก็ต้องไม่ทิ้งทางบ้านนะ ไม่ใช่ว่าลืมบ้าน เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด มีบุญคุณใหญ่หลวง และอย่าละทิ้งมารยาทไทย
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสุภาพเรียบร้อย เฉกเช่นกุลสตรีศรีสวัสดิ์ ที่ได้แลเห็นในวันนี้ ทุกคนบนเวทียืนยันตรงกันกับผม
งดงามมากลูกๆ นักเรียน ลูกหลานเป็นเยาวชนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้จริง ผมมีความซาบซึ้งใจ และขอ
แสดงความชื่นชมมากับทางบ้าน และครูอาจารย์ทุกท่าน" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
3
อำเภอพนัสนิคม จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานมอบสิ่งของ
พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้จิตอาสาเฉพาะกิจ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบไปด้วย
หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน และบัตรจิตอาสานำไปมอบให้กับประชาชนที่สมัครเป็นจิต
อาสาเฉพาะกิจ

หลังรับสิ่งของแล้ว ทางอำเภอพนัสนิคม ได้จัดตั้งหัวหน้าทีมจิตอาสาด้านต่างๆ พร้อมดำเนินการวางแผนการ
มอบหมายงาน จิตอาสาเฉพาะด้าน พร้อมหาช่องทางในการสื่อสาร เพื่อจะสามารถแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับจิตอาสาฯแต่ละประเภท อาทิ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้สร้าง Line กลุ่ม จิตอาสา
ด้านประชาสัมพันธ์อำเภอพนัสนิคมโดยมีนายบำรุง เนียมนาค ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้ให้ความรู้ด้านต่างๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจกลุ่มจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมกับเชิญชวนกลุ่มจิตอาสาเข้ามาในกลุ่ม เพื่อเป็น
ช่องทางที่สะดวกในติดต่อสื่อสารต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
4
อำเภอเมืองชลบุรี จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้จิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัด

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นาย ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทาน
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้จิตอาสาเฉพาะกิจ

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำหรับสิ่งของพระราชทานประกอบไปด้วย หมวกแก๊ป ผ้าพันคอ เสื้อโปโลสีดำ ปลอกแขน และบัตรจิตอาสา
นำไปมอบให้กับประชาชนที่สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ

หลังรับสิ่งของแล้ว ทางอำเภอเมืองชลบุรี ได้จัดตั้งหัวหน้าทีมจิตอาสาด้านต่างๆ พร้อมดำเนินการวางแผนการ
มอบหมายงาน จิตอาสาเฉพาะด้าน พร้อมหาช่องทางในการสื่อสาร เพื่อจะสามารถแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน
พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับจิตอาสาฯแต่ละประเภท อาทิ ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้สร้าง Line กลุ่ม จิตอาสา
ด้านประชาสัมพันธ์อำเภอเมือง และรวบรวมผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาในกลุ่ม เพื่อ
เป็นช่องทางที่สะดวกในติดต่อสื่อสารต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
5
ชลบุรี จัดพิธีการรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
         
วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีการรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปร
มินทรมหาภูมพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
         
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ”ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจและความอาลัยรักของปวงชนชาวไทยทุกหมู่
เหล่าที่จะน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย โดยเปิดรับ
สมัครไปแล้วระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย.60 นั้น
       
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ห้อง 606 ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธี
มอบสิ่งของพระราชทานให้กับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด
ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อเชิญไปมอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในภูมิภาคต่างๆ
ทั่วประเทศและในต่างประเทศ สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพ ระหว่างวันที่ 18-31 ต.ค. 2560 เพื่อรวมพลังความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวไทย
ทุกหมู่เหล่า ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจิตอาสา
เฉพาะกิจฯ สามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจโดยแบ่งงานเป็น 8 ประเภท
ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์, งานประชาสัมพันธ์, งานโยธา, งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน, งานบริการ
ประชาชน, งานแพทย์, งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร ซึ่งสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย บัตรประจำตัว
จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสื้อ
ยืดคอโปโลสีดำ หมวกแก็ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสินสำหรรับเยาวชนที่อายุไม่เกิด 17 ปี เพื่อให้จิต
อาสาเฉพาะกิจทุกคนนำไปให้ใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดี ให้แก่สังคมส่วนรวม เพื่อนำ
ความรักสมัครสามนสามัคคีมาสู่ประเทศชาติ และเพื่อเป็นการสานต่อรพะราชดำริของโครงการจิตอาสาร “เราทำความ
ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการทำความดีร่วมกับสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปร
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย อย่างสมพระเกียรติ
       
สำหรับจังหวัดชลบุรี มีผู้มาสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 76,677 คน และในวันนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธี
การรับสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดชลบุรี งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสื้อยืดคอโปโลสีดำ หมวก
แก็ป ผ้าพันคอ ปลอกแขน และกระปุกออมสินสำหรับเยาวชนที่อายไม่เกิน 17 ปี ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ให้กับนาย
อำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดชลบุรี เพื่อเชิญไปมอบแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ จังหวัดชลบุรี ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
6
ชลบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชลบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
         
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
พิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
       
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดชลบุรี นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐ
วิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวจังหวัดชลบุรีทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันถวายราชสักการะ
น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ

เนื่องในวันอภิลักขิตสมัย คล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวียนมา
บรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง
       
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่4) ได้มีพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์
บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในรัชสมัยของพระองค์หลายด้าน เช่น ด้วยการปกครอง ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้มีการจัดตั้งตำรวจนครบาลขึ้น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง พร้อมกับทรงจัดตั้งศาลยุติธรรม
และโปรดแก้ไขกฎหมาย จำนวน 400 ฉบับ เพื่อให้ทันสมัย และเป็นสากลมากขึ้น ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
ทรงเข้าใจในความต้องการของประชาชน ว่าต้องการที่จะเข้าเฝ้า เพื่อชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดและเปิดเผย

พระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ยกเลิกการบังคับให้ประชาชน ปิดประตูหน้าต่างสองข้างทางที่เสด็จ
พระราชดำเนินผ่าน และให้ประชาชนเข้าเฝ้าได้อย่างทั่วถึง ด้านวรรณกรรม พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือ
ไว้มากมาย บทพระราชนิพนธ์ที่สำคัญ ได้แก่ ตำนานเรื่องพระแก้วมรกต เรื่องปฐมวงศ์ เป็นต้น และทรงริเริ่มให้
มีกาค้นคว้าศิลาจาคึกในประเทศไทยขึ้นเป็นครั้งแรก คือ จารึกหลักที่1 ของพ่อขุนรามคำแหงและจารึกหลักที่ 4
ของพระยาลิไทย ด้านพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงฟื้นฟูพระพุทธสาสนาให้รุ่งเรือง

โดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ ขึ้นเป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ที่ความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย และระเบียบ
แบบแผน ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ทรงสนพระทัยในวิทยาการตะวันตก ในรัชสมัยของพระองค์จึงเปิด
ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตำกอย่างกว้างขวางมีการทำสัญญากับต่างประเทสกถึง 10 ประเทศ ทรงยึดนโยบาย
 “ผ่อนสั้น ผ่อนยาว” มาใช้กับประเทศมหาอำนาจเป็นประองค์แรกในสมัยรันโกสินทร์ อันทำให้ประเทศไทยสามารถ
ดำรงเอกราชอยู่ได้จนทุกวันนี้ และสุดท้ายด้านวิทยาศาสตร์ พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง
ล่วงหน้า 2 ปี ได้อย่างแม่นยำในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และอนุมัติให้
วันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และต่อมาทรงได้รับยอย่องจากองค์การการศึกษา วิทยา
ศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน

ปริญญา/ข่าว/ภาพ
7
ชลบุรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศลประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง
       
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
บำเพ็ญกุศลประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง จังหวัดชลบุรี ณ พระเมรุ
มาศฯจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
       
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศฯจำลอง
เพื่อเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช รัชกาลที่9  ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด 76 แห่ง
(จังหวัดละ 1 แห่ง) และกรุงเพทมหานครและปริมณฑลจำนวน 9 แห่ง รวมทั้งสิ้น 85 แห่ง และใน
แบบก่อสร้างได้กำหนดให้อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร เพื่อประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯจำลอง
         
จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ได้สำรวจพื้นที่และดำเนินการก่อสร้าง
พระเมรุมาฯจำลอง ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบัดนี้ได้อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ขึ้น
ประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศฯจำลอง เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลประดิษฐานนพปฎลสุวรรณฉัตรบนยอดพระเมรุมาศฯ จำลอง
จังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู่ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ
มีพระราชสิทธิวิมล (เอนก านิสฺสโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธีจุดเทียน
บูชาเครื่องบวงสรวง จากนั้นพราหมณ์หลวง อ่านโองการบวงสรวง จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์

จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมข้าราชการประกอบ
พิธีโปรยข้าวตอก ดอกไม้ บริเวณพระเมรุมาศฯจำลอง จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ และกราบที่หน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์ เสร็จพิธี

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
8
พิธีมอบรางวัล โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q
         
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นผู้มอบรางวัล ในโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ณ ห้องประชุม
ชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
         
นายอโนทัย จูงใจ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในฐานะผู้ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและควบคุมการผลิตสินค้าเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มี
ความปลอดภัยตามระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) และตามแนวทาง
การรับรองตนเองให้ได้มาตรฐานสินค้า Q ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยยึดมั่นการลด
การใช้สารเคมี จำกัดการใช้สารเคมี หรือปฏิเสธการใช้สารเคมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งร้านอาหารจัดเป็นช่องทางสำคัญในการช่วยคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยจากผู้ผลิตและผู้
จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารส่งผ่านไปยังผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารที่บริโภคจากร้านอาหาร
       
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี สำนักงานประมง
จังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ดำเนินการโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q เพื่อส่งเสริม
แหล่งจำหน่ายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่แหล่งผลิตสินค้าคุณภาพหรือสินค้า Q กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์แหล่งจำหน่ายในโครงการให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคมาก
ขึ้น และโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) เพื่อเพิ่มช่องทาง
การจำหน่ายและสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

โดยในปี 2560 มีร้านค้าและร้านอาหารที่ได้รับการรับรองในจังหวัดชลบุรีดังนี้ ร้านจำหน่ายสินค้า Q
จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านค้าในตลาดนัดรถไฟ ซอย 11 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
จำนวน 3 ร้าน ส่วนร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จำนวน 2 ร้าน ได้แก่ ร้านนำดี
เป็นตุ๋น (เจ้จู) ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี และร้าน เดอะร๊อค ตำบลหนอนนาง
อำเภอพนัสนิคม 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
9
ชลบุรี จัดพิธี 100 ปี ธงชาติไทย
       
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 จังหวัดชลบุรี จัดพิธีเคารบธงชาติไทย เนื่องในโอกาส
ครบครอบ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจคนไทยทั้งชาติ

ณ บริเวณหน้าศาลากลางธงชาติไทย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี
       
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
(Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุด
ราชการ รวมทั้งกำหนดมีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ของคนชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6)
ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย
     
และในวันนี้นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายภวัตเลิศมุกดา
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัดชลบุรี ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเคารบธงชาติ เนื่องในโอกาสครบ
รอบ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ (2460 – 2560)

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
10
ชลบุรี จัดประชุมมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี
     
วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น
ประธานการประชุมมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลาง
จังหวัดชลบุรี
     
จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมการดำเนินงานของมูลนิธิศาสตร์หลักเมืองชลบุรี ซึ่งได้มีการประชุม
มาแล้ว 2 ครั้ง เพื่อเตรียมการรองรับการสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี หลักจากที่เรือนจำกลางจังหวัด
ชลบุรีย้ายออกไป จะได้ดำเนินการทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี
ให้เป็นศาลคู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดชลบุรี และจากการดำเนินที่ผ่านมา ยังมีปัญหาการดำเนินการ
ในด้านต่างๆ เช่น เรื่องการตั้งคณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองชลบุรี
     
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่จังหวัดชลบุรี ได้กำหนด
ให้มีการจัดสร้างศาลหลักเมืองชลบุรีขึ้น เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ทุกหมู่เหล่าได้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
และเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดสร้างวัตถุมงคล พระพุทธสิหิงค์ พระ
ปิดตา 5 เสือเมืองชลบุรี “รุ่นสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี” (พระพุทธรูปบูชาและพระเครื่อง)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา และบริจาคสมทบทุนในการจัดสร้างศาล
หลักเมืองชลบุรี
     
จังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี
เช่น การแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดเก็บและจำหน่ายวัตถุมงคล ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (2)
(นายเชาวลิตร แสงอุทัย ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้) เป็นประธานคณะทำงาน มีหน้าที่วางแผน เตรียมการ
บริหารจัดการ และดำเนินการในรายละเอียดต่างๆ ทั้งปวงในเรื่องการจัดสร้างสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
และรักษาวัตถุมงคล “รุ่นสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทำบัญชี ตรวจนับจำนวน
วัตถุมงคลที่จัดเก็บรักษาและจัดทำบัญชีรับ-จ่ายให้เช่าบูชาวัตถุมงคลพร้อมทั้งนำรายได้ฝากไว้กับสถาบัน
การเงิน และดำเนินการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี มอบหมาย
     
และได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายถอดแบบและกำหนดราคาโครงสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี (3) (นายภวัต เลิศมุกดา ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้) มีอำนาจหน้าที่วางแผน เตรียมการ บริหาร
จัดการ และดำเนินการในรายละเอียดต่างๆ ทั้งปวงในเรื่องการจัดถอดแบบและกำหนดมูลค่าชิ้นส่วนด้านโครง
การสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จัดทำรายละเอียดในการกำหนดมูลค่าชิ้นส่วนโครง
การสร้างศาลหลักเมืองชลบุรี และกำหนดตำแหน่งสำหรับที่ใช้ในการระบุรายชื่อผู้สมทบทุนการสร้างศาลหลัก
เมืองชลบุรี เพื่อเป็นเกียติประวัติด้วย และดำเนินการด้านอื่นๆ และตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีมอบหมายต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
Pages: [1] 2 3 ... 10