Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
จังหวัดชลบุรี ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภาพประกอบ 5 ภาพ)

จังหวัดชลบุรี ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการพัฒนา
งานด้านกู้ภัยขององค์กรสาธารณกุศล
     
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม
พระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     
นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 1 ราย กรณีเรือล่มเนื่องจากเจอพายุคลื่นลมแรง บริเวณเกาะขาม
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
       
หลังจากนั้นได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์กรสาธารณกุศลจังหวัดชลบุรี
ด้วยการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560
โดยมีตัวแทนจากองค์กรสาธารณกุศล จำนวน 10 องค์กรเข้าร่วม ประกอบด้วย มูลนิธิไตรคุณธรรม
มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ มูลนิธิจตุธรรมประทีป มูลนิธิสว่างอุทยานธรรมสถาน มูลนิธิเพียวเยี้ยงไท้
ศรีราชา มูลนิธิสว่างประทีปธรรมสถาน มูลนิธิศีลธรรมสมาคม บ้านบึง มูลนิธิสว่างเหตุธรรมสถาน
บ้านทุ่งเหียง มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน และมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถาน ทั้งนี้สถิติการเกิดอุบัติ
เหตุใน 7 วันของเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ของจังหวัดชลบุรี มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต
 2 คน และบาดเจ็บ 10 คน ซึ่งลดลงจากสถิติอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2559 ที่เกิด
อุบัติเหตุ 12 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 10 คน

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว
2
ฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (10th Futsal Pattaya Cup 2017)
เริ่มแล้ว....!!!ชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา

(15 พ.ค.60) เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.บัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน
ฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (10th Futsal Pattaya Cup 2017)

โดยมีนายสัมฤทธิ์ พงษ์วิวัฒน์ เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายมิลินทร์ นาถะพินธุ ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จำกัด นายปัญญา อรัญภูวนารถ นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติ ร่วมแถลงข่าว
ในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้ารอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา

เมืองพัทยา ร่วมกับบริษัท วาริกซ์สปอร์ต จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
เพื่อชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยรางวัลจากเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเมือง
พัทยา 11 ในประเภทเยาวชนทั่วไป อายุไม่เกิน 14 และ 18 ปี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการกีฬาให้กับเมือง
พัทยาอีกทางหนึ่ง โดยได้เชิญทีมฟุตซอลชั้นนำระดับประเทศ 15 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน

ได้แก่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โรงเรียนศรัทธาสมุทร โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมถ์ วิทยาเทคโน
โลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าว ได้มีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน แบ่งออกเป็นดังนี้

1.รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
สาย A ได้แก่
- โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
- โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
- โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2
- โรงเรียนศรัทธาสมุทร
สาย B ได้แก่
- โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์)
- โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
- โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
- โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
2.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
สาย A ได้แก่
- โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
- โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
- โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
สาย B ได้แก่
- โรงเรียนศรัทธาสมุทร
- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
- โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
สาย C ได้แก่
- โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมถ์
- โรงเรียนปทุมคงคา
- โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2
สาย D ได้แก่
- วิทยาเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ (PSC)
- โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
- โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

เมืองพัทยาขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ทีมการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560
(10th Futsal Pattaya Cup 2017)
ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเมืองพัทยา11
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาเพื่อการท่อง
เที่ยว

สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว โทร.0 3825 3127 - 9 หรือ pattaya contact center1337 ตลอด24 ชั่วโมง
3
การท่องเที่ยวฯส่งเสริมเมืองพัทยามหกรรมสีสันตะวันออก (ภาพประกอบ 8 ภาพ)

การท่องเที่ยวฯส่งเสริมเมืองพัทยากระหึ่มงาน มหกรรมสีสันตะวันออก ครั้งที่ 10
ประจำปี 2560 1-4 มิ.ย.นี้คาดนักท่องเที่ยวเพียบ..!!!

(15 พ.ค. 60) เวลา 13.30 น.นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเตรียม
ความพร้อมจัดงาน มหกรรมสีสันตะวันออก ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่1 – 4 มิถุนายน 2560
ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีช พัทยากลาง และถนนเลียบหาดด้านตรงข้าม
ไปจนถึงพัทยาใต้

โดยมีนายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายอรรถพล ทวีสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวย
การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลรินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยว
และกีฬา ตัวแทนส่วนราชการจากสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาทั้ง 4 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี และตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง  ที่ห้องประชุม131
ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 
เมืองพัทยาร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 4 จังหวัด (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)  จัดงาน
มหกรรมสีสันตะวันออก ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1 – 4 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้า
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีช พัทยากลาง และถนนเลียบหาดด้านตรงข้ามไปจนถึงพัทยาใต้ โดยมีวัตถุ
ประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้ยังคง
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สร้างตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ และรักษาตลาด
นักท่องเที่ยวเดิม  ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การแสดง
คอนเสิร์ตจากเหล่าดารา และศิลปินชื่อดัง การจำหน่ายสินค้า OTOP จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
อาหารพื้นเมืองที่เลื่องชื่อ และอาหารทะเลสดๆ รวมกว่า 120 บู๊ท ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้าร่วมงาน
เป็นจำนวนมากกว่าครั้งก่อนๆ อันเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน และช่วง Low Season

เมืองพัทยาขอเชิญประชาชน นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงานมหกรรมสีสันตะวันออก
ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2560 ณ บริเวณลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พัทยาบีช พัทยากลาง และถนนเลียบหาดด้านตรงข้ามไปจนถึงพัทยาใต้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3828 5001 ในวันและเวลาราชการ
4
นายกเมืองพัทยาเดินหน้าลุยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ภาพประกอบ 5 ภาพ)

นายกเมืองพัทยาเดินหน้าลุยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพร้อมจับมือลงนามบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างเมืองพัทยากับกรมควบคุมมลพิษและองค์การจัดการน้ำเสียชลบุรี

พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา เผยว่า เมืองพัทยาเตรียมพร้อมบูรณาการครั้งใหญ่
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังให้เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน วันนี้ (15 พ.ค.60)

ณ ห้องประชุม 242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
พร้อมด้วยพลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายเสนีย์ จิตตเกษม อดีตผู้ว่าราชการ
จังหวัดน่าน ร่วมเป็นประธานหารือแนวทางและวางแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียชุมชนเมืองพัทยา

โดยมีนายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ
รองปลัดเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) องค์การจัด
การน้ำเสีย ชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน

โดยในที่ประชุมได้นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน (6เดือน) ระยะสั้น (1ปี)
และระยะยาว (3ปี) ซึ่งได้นัดหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมประชุมใหญ่
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อสรุปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่ออนุมัติงบประมาณ
โครงการของการรวบรวมน้ำเสียตามแนวชายฝั่งนาจอมเทียนเข้าสู่ระบบวัดบุณย์กัญจนารามพร้อม
ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างเมืองพัทยากับกรมควบคุมมลพิษและองค์การจัดการน้ำเสีย
ชลบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวต่อไป

*****************************
ข่าว : นางสาวณัฐชา ไตรพิพัฒน์
ภาพ : นายปฏิวัติ  อารีย์รัตนพิทักษ์       
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว
5
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี
         
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้เดินทางมาจังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยช่วงเช้า มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี
         
จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม Young Smart Farmer ต้นแบบจังหวัดชลบุรี ปี 2558 ณ “บ้านสวนผัก” ตำบล
บ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ของนายอดิศร กำจัดโศรก โดยปลูกผัก
ไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบ Dynamic Root Floating Technique (DRFT) เป็นวิธีการปลูกพืชแบบให้สารละลาย
ธาตุอาหารพืชและอากาศไหลวนผ่านรากพืชในระดับน้ำลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูก โดยผักของบ้านสวนผัก
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP นอกจากในเรื่องนวัตกรรมการผลิตแล้ว บ้านสวนผักยังทำการตลาดในหลายๆ
รูปแบบทั้งการจัดจำหน่ายตามออเดอร์ ออกบูธในตลาดเกษตรกร

และการจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์รวมถึงโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ นอกจากนี้ บ้านสวนผักยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับ
โรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยมีคุณอดิศร เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าว
     
จังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรรุ่นใหม่หรือ Young Smart Farmer จำนวน 108 ราย ผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว 92 ราย
หรือคิดเป็นร้อยละ 85.18 โดยในปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนทิศทางการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สู่ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในส่วนของ Young Smart Famer พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบ
การด้านนวัตกรรมสมัยใหม่ และประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการให้มีกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เน้นทักษะการเกษตรขั้นพื้นฐานแก่ยุวเกษตรกร โดยการเข้าถึง ICT และมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
     
ส่วนในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
โดยจังหวัดชลบุรี มี ศพก.รวม 11 ศูนย์ แบ่งเป็น ศพก.ข้าว มันสำปะหลัง มะพร้าว อ้อย และเห็ด มีศูนย์เครือข่ายรวม
116 ศูนย์ โดยในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 จะดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และ
บริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เริ่ม Kick off วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ ศพก.บางละมุง
         
สำหรับปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการขับเคลื่อน ศพก. ในการปฏิรูปภาคการเกษตร การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการ ศพก. เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่าย ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับของตนเอง ซึ่งการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศพก. ในการปฏิรูปภาคการเกษตร
ได้ให้ทุก ศพก. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินการ และจะเป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตร
ที่เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
6
คณะทำงาน รมช.กระทรวงเกษตรฯติดตามปัญหาสะพานปลาอ่างศิลา (ภาพประกอบ 9 ภาพ)

คณะทำงาน รมช.กระทรวงเกษตรฯ  ตรวจติดตามปัญหาสะพานปลาอ่างศิลา
     
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะทำงานรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสะพานปลาอ่างศิลา ณ สะพานปลา
อ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
     
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้พลเอก ทรงบุญ วุฒิวงศ์ คณะ
ทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจและติดตาม
สถานการณ์ปัญหาของสะพานปลาอ่างศิลา โดยมีนายทวีป กรณียกิจ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา
นายวินัย พ้นภัยพาล กำนันตำบลเสม็ด ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 14 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้การต้อนรับ ซึ่งเทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้รับมอบหมายในการ
แก้ไขปัญหาท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ในเรื่องการจัดหาพื้นที่รองรับชั่วคราว โดยมีกำหนดจะก่อ
สร้างสะพานท่าเทียบเรือประมง ไม่เกิน 20 ตันครอส ได้ดำเนินการจัดทำประมูลงานไปแล้ว 4 ครั้ง

ปรากฏว่าไม่มีผู้มายืนเอกสาร ยกเลิกวันที่ 8 ธันวาคม 2559 จึงได้สอบถามผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบว่าราคากลางที่กำหนดไว้ 7,200,000 ล้านบาทต่ำไปไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก
กระบวนการในการทำงาน เป็นลักษณะงานเฉพาะไม่สามารถใช้วิธีการทำงานโดยปกติได้ ต้องใช้
เครื่องมือ เครื่องจักรเฉพาะในส่วนของงานทะเล ซึ่งการคำนวณราคากลางของเทศบาลฯ คิดจาก
การทำงานปกติ แต่การทำงานก่อสร้างสะพานต้องใช้กระบวนการทำงานพิเศษ เช่น การใช้เครื่องมือ
เครื่องจักร และการทำงานตามระยะเวลาน้ำขึ้น น้ำลง เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามข้อเท็จจริง
เทศบาลเมืองอ่างศิลา ได้ใช้วิธีการทำงานตามข้อเท็จจริงมาคำนวณราคากลาง โดยใช้เครื่องจักร
เฉพาะทางทะเล โป๊ะพร้อมรถขุด PC 200 เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษ ซึ่งสามารถเทียบเคียงคำนวณราคา
กลางได้ 10.0 ล้านบาท ซึ่งจะนำเข้าประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

เพื่อขออนุมัติขอใช้เงินสะสม และเมื่อได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา จะดำเนินการจัดหา
ผู้รับจ้าง ตามวิธี e-Auction โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศจัดซื้อ จัดจ้างครั้งที่ 4 นอกจาก
นี้ในการดำเนินการก่อสร้างสะพานปลาอ่างศิลานั้น ก็จะต้องจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มพ่อค้า
แม่ค้าที่ขายของทะเลบนสะพาน เพื่อหาทางออก เนื่องจากหวั่นเกรงจะส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อน
ถึงค่าใช่จ่าย และรายได้ในครัวเรือน เพื่อรอการก่อสร้างสะพานของทางเทศบาลเมืองอ่างศิลาแล้วเสร็จด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
7
เมืองพัทยาเดินหน้าพัฒนาการศึกษาชาวเมืองสู่ Edication4.0 (ภาพประกอบ 7 ภาพ)

เมืองพัทยาเดินหน้าพัฒนาการศึกษาชาวเมืองสู่ Edication4.0 ตามนโยบาลรัฐบาล..!!!

(11 พ.ค.60) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายก
เมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเมืองพัทยา
ประจำปี 2560 พร้อมด้วยพลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภา
เมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีเปิดฯ โดยมีนายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม
และกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาข้าราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยาและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 800 คน เข้าร่วมประอบรมฯ เพื่อร่วม
กันขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่ Education 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักการศึกษาจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเมืองพัทยาประจำปี 2560 ขึ้น
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยว
ข้องทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่ Education 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลและ
เพื่อสนองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 16 (4)

และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
และแนวทางการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2560 - 2679 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 800 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยาและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมฯ พร้อมชมวีดีโอการบรรยาย
พิเศษจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่อง "จาก Thailand 4.0 สู่
Eduction 4.0" และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยพลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี
นายกเมืองพัทยา บรรยายพิเศษ เรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่ Education 4.0

ดร.วสันต์ นาวเหนียว สมาชิกสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาเมืองพัทยา บรรยาย
พิเศษ เรื่อง "แนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาเมืองพัทยา" และนายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา
บรรยายพิเศษ เรื่อง "ก้าวไปอย่างครูมืออาชีพ" เนื่องจาก "ครู" คือ กำลังสำคัญของประเทศชาติและท้องถิ่น
ดังนั้น ครู ต้องได้รับการพัฒนาให้เป็น "คนคุณภาพ” และเพื่อให้การศึกษาของเมืองพัทยา บรรลุตามวิสัยทัศน์
แผนแม่บทพัฒนากรเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี
(พ.ศ.2558-2562) ที่มุ่งให้ “โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบชั้นนำของท้องถิ่น เน้นคุณธรรม
นำสู่สากล” ในยุคปฏิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องเป็น “ผู้รอบรู้ – รู้รอบ” ครูผู้สอน
ต้องเป็นผู้ “รู้รอบ-รู้ลึก” ในบทบาทหน้าที่ของตน จึงจะช่วยให้ “การพัฒนาครูสู่การพัฒนาเด็ก” ให้เป็นนักนวัตกร
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรระดับชาติ และระดับสถานศึกษาได้แท้จริงและอย่างยั่งยืน
8
ชลบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ภาพประกอบ 6 ภาพ)

ชลบุรี จัดการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เน้นการรวมกลุ่มเพื่อความเข้มแข็ง
   
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
     
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการระบบโลจิสติกส์
ทั้งจังหวัดเพื่อรองรับของประชากรที่เข้ามาท่องเที่ยว และการลงทุนนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งในขณะนี้จะเห็น
ได้ว่าสนามบินอู่ตะเภา ได้ขยายพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และได้มีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการบินเข้ามา
ลงทุนอุตสาหกรรมด้านการบิน จังหวัดชลบุรี จึงได้เปรียบในด้านการนำเสนอสินค้า OTOP
     
สำหรับการประชุมในวันนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญคือการพิจารณาแนวทางการเพิ่มยอดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์โอทอป จำนวน 1,864 ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรี ให้มียอดจำหน่ายตามเป้าหมายตลอดปี
งบประมาณ 2560 กว่า 1,840 ล้านบาท

ซึ่งปัจจุบัน มียอดจำหน่ายแล้วกว่า 1,219 ล้านบาท โดยจะมีการนำผลิตภัณฑ์โอทอของจังหวัดชลบุรีจัด
แสดงตามงานแสดงสินค้าในพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบนโยบายให้สำนัก
งานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปเสริมสร้างความรู้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับ 5 ดาวมากยิ่งขึ้นไป ส่วนผลิตภัณฑ์โอทอป
ของจังหวัดชลบุรี ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ทองม้วนสายชล อำเภอบ้านบึง กาแฟปรุงสำเร็จ
รูปผสมเนื้อทุเรียนหมอนทอง อำเภอพนัสนิคม ครีมใบบัวบกผสมแตงกวา พลอยเงินชลบุรี อำเภอพานทอง
และแตงโมญาญ่า อำเภอบ้านบึง

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
9
ขอแนะนำหนังสือ "นิทานสัตหีบ" หนังสือนิทานภูมิปัญญาของสัตหีบสองภาษา ไทย-อังกฤษ ลองไปเปิดอ่านกันดูครับ

เรื่องราวอันอบอุ่นใจจาก นักเขียนนิทานชาวสัตหีบ
ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรัก ความผูกพัน ในถิ่นฐานบ้านเกิด "สัตหีบ"
เพื่อเป็นนิทานภูมิปัญญา เพื่อจิตใจที่ดีงาม

ในเล่มเป็นนิทานสองภาษา ไทย-อังกฤษ
ทุกเรื่องมีคติสอนใจ ซึ่งขณะนี้จัดทำเป็นเล่มแรก

หนังสือมีจำหน่ายที่
1. ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ PX. (นย. / กฝร. / กร. / ศูนย์ฝึกทหารใหม่)
2. ร้านของที่ระลึก สมาคมภรรยาทหารเรือเกล็ดแก้ว
3. ร้านของที่ระลึก ท่าเรือจักรีนฤเบศร
4. ร้านค้า โรงเรียนสิงห์สมุทร
5. ร้านหนังสือ สุภางค์สัตหีบ
6. ร้านคอฟฟี่บีช ถนนชายทะเล
โดยจำหน่ายเล่มละ 85 บาท

หรือท่านสามารถอ่านได้ฟรีที่
ห้องสมุดสมาคมภริยาทหารเรือ นย.
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี (ติดหนองตะเคียน)

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์
038-435264,  086-8161004
fb:  นิทานสัตหีบ  Sattahip Fables
email :  sharpnavic@gmail.com

...

เมื่อประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผมได้ไปเดินหาหนังสืออ่านเล่นที่ร้าน สุภางค์ตลาดสัตหีบ
และได้เห็นหนังสือ  "นิทานสัตหีบ"  ห่อใส่พลาสติคอยู่ จึงแกะออกมาอ่านภายในจะเป็น นิทานที่เกี่ยวเนื่องกับ
พื้นที่สัตหีบ ทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนหน้ากระดาษ A4 โดยแบ่งเป็นภาษาไทยครึ่งบน และภาษา
อังกฤษท่อนล่าง แยกออกชัดเจน โดยในเล่มเป็นนิทาน 7 เรื่องเหมือนนิทานอีสป และจะมีคติสอนใจอยู่เมื่อจบเรื่อง
รูปเล่มเป็นกระดาษสีอย่างดี มีภาพกราฟฟิคสวยงาม ผมอยากแนะนำให้ซื้อเก็บไว้อ่านกันนะครับ

อาจเอาไว้อ่านให้ลูกๆหลานๆ หรือตามโรงเรียนเด็กเล็กจะนำไปใช้เป็นหนังสือนอกเวลา หรือวัตถุประสงค์ใดๆที่ท่านเห็นควร

ผมเคยมีประสบการณ์มาก่อนเกี่ยวกับงานที่มีคุณค่าเกี่ยวกับท้องถิ่นสัตหีบ อันได้แก่ภาพถ่ายของสัตหีบเมื่อในอดีต
จำได้ว่าเป็น อาจารย์นคร ของโรงเรียนสิงห์สมุทร ท่านเป็นผู้มีความสามารถด้านการถ่ายภาพ ท่านนำภาพถ่ายของ
สัตหีบตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่สัตหีบ มาทำเป็นโปสการ์ด มาอัดเป็นเรซินเป็นพวงกุญแจผมยังซื้อเก็บไว้

จนปัจจุบันท่านเกษียณอายุชราภาพมากแล้วคงจะถ่ายภาพอะไรไม่ไหวแล้ว ผลงานที่มีคุณค่าเหล่านั้นที่ท่านทำไว้
ลองนึกดูนะครับ ก็คงสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย

งานหนังสือก็จัดเป็นงานที่เราควรเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำ ที่เราจับต้องได้ อยากให้ท่านลองไปเปิดอ่าน
ดูตามสถานที่จัดจำหน่ายหนังสือที่ให้ข้อมูลไว้ด้านบน แล้วลองตัดสินใจดูครับ...ขอบคุณครับ
10
ชลบุรี จัดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว
     
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
เป็นประธานพิธีวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่

โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ณ หมู่11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ให้การต้อนรับ
     
จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญ
ในการผลิตขยายแตนเบียนบราคอน ที่ใช้ควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวลดลง หรือทำลาย
ให้หมดไป
     
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้มีนโยบายในการ
แก้ไขปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยใช้แตนเบียนบราคอน
ซึ่งมีพื้นที่การระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว จำนวน 5,597 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุ
ประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตขยายแตนเบียนบราคอน แล้วนำไปปล่อย ในพื้นที่ที่มีการ
ระบาด เพื่อควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ซึ่งการดำเนินงานได้มีการบูรณาการระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 14 มหาวิทยาลัยเทคโน
โลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช
จังหวัดชลบุรี สถานศึกษา และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกร
ผู้ปลูกมะพร้าวที่มีปัญหาเกี่ยวกับการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
     
สำหรับการจัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธี
ผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนในวันนี้ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ใน
การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยวิธีการผสมผสาน เช่น การตัดทางใบและการเผาทำลาย การ
ควบคุมศัตรูมะพร้าว ด้วยชีววิธีโดยการปล่อยแตนเวียน จำนวน จำนวน 30,000 ตัว การใช้สาร
เคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย การใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นและพ่นทางใบ การใช้ความรู้ด้านกฎหมาย

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลใกล้เคียงในพื้นที่
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
     
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ
ป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าวในวันนี้ เป็นการควบคุมและทำลายหนอนหัวดำมะพร้าวให้
หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหวังว่าพี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงาน จะได้ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วย
กันผลิตขยายแตนเบียนบราคอน เพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่ ที่มีการระบาดของหนอนหัวดำมะพร้าว
ซึ่งต้องปล่อยอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือน เพื่อควบคุมและกำจัดหนอน
หัวดำมะพร้าวให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชลบุรี และถ้าพี่น้องเกษตรกรสามารถรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อ
ผลิตขยายแตนเบียนบราคอนได้เองในพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก็จะเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกร เพราะว่าถ้าเราสามารถลดปริมาณของหนอนหัวดำ
มะพร้าวลงได้ หรือทำลายให้หมดไป ก็จะทำให้ผลผลิตมะพร้าวเพิ่มขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลข่าว...ปริญญา/ข่าว/ภาพ
Pages: [1] 2 3 ... 10